xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายโอน และแต่งตั้ง “บิ๊กแดง-ณรัชต์” เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ “พลเอก อภิรัชต์” และ “พันตำรวจเอก ณรัชต์” มาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษ รองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

วันนี้ (15 ก.ย.) น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำสายทหาร โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเผยข้อมูลระบุรายละเอียดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ มีความสั่งสำนักพระราชวังที่ 182/2563 ทรงพระกรุณาโปรดกล่าวพระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 2 ราย

โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบริหารค่าราชบริพาร ในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งแก้ไขเพิ่มเติม 2563

จึงให้รับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 2 ราย

คือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวังระดับ 11

ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

ทั้ง พลเอก อภิรัชต์ และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 20 ที่จะเกษียณราชการ 30 กันยายนนี้พร้อมกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...