xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเทพโพลล์เผยคนกรุงร้อยละ 79.7 ยังไม่พอใจรถเมล์ รอนาน-หวังให้มาตรงเวลา พร้อมแนะปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (4 ก.ค.) กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง”

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,299 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ร้อยละ 46.7 พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย โดยร้อยละ 61.1 ระบุว่า ภาพลักษณ์ของรถเมล์ในปัจจุบัน คือ “ต้องรอนาน รถไม่พอกับความต้องการ” ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.6 คาดหวังให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสารไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางรวดเร็วขึ้น พร้อมแนะให้ปรับราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.7 ระบุว่า มีความพึงพอใจต่อรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองลงมาร้อยละ 33.0 ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 20.3 พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่าร้อยละ 79.7 ยังไม่พึงพอใจ กับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน

เมื่อถามว่า ภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1 มีความเห็นว่า รอรถเมล์นาน รถไม่พอกับความต้องการ รองลงมาคือ ร้อยละ 51.7 ระบุว่า รถมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม ร้อยละ 41.2 ระบุว่า ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ ร้อยละ 41.1 ระบุว่า ขับรถหวาดเสียว ขับเร็วจอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ร้อยละ 26.0 ระบุว่า ไม่จอดตามป้าย/จอดเลยป้าย ร้อยละ 23.7 พนักงานพูดจาไม่สุภาพ ร้อยละ 16.9 มีเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อนกัน ทำให้จราจรติดขัด และร้อยละ 13.5 ระบุว่า ราคาค่าโดยสารไม่สอดรับกับค่าครองชีพ

สำหรับด้านความคาดหวังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.6 ระบุว่า อยากให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสาร ไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางได้รวดเร็วขึ้น รองลงมาคือ ร้อยละ 53.1 ระบุว่า อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกคัน ทุกสาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ร้อยละ 51.9 ระบุว่า ออกรถถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดแออัดกัน แบบ New Normal ร้อยละ 48.6 ระบุว่า อยากให้เป็นรถ NGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน ลดปัญหามลพิษ ควันดำ ฝุ่น PM ร้อยละ 46.3 ระบุว่า มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง ร้อยละ 37.6 ระบุว่า อยากให้มีรถโดยสารเป็นรถชานต่ำ เป็นมิตรกับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ และร้อยละ 21.2 อยากให้จัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน

นอกจากนี้ ประชาชนยังมีข้อเสนอแนะด้านราคาค่าโดยสารว่า อยากให้ใช้ระบบสมัยใหม่ ชำระค่าบริการผ่าน E-Ticket แทนการใช้เงินสด และปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ
กำลังโหลดความคิดเห็น