xs
xsm
sm
md
lg

“เคเบิลท้องถิ่น” เตรียมพร้อมทีวีเพื่อการศึกษา “ไทยพีบีเอส” ออนแอร์ช่องใหม่ ALTV 1 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พบผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นบางราย เพิ่มช่องรายการ “ทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษา” ในกล่องรับสัญญาณ รองรับการออกอากาศจริง 18 พ.ค.นี้ ขณะที่ไทยพีบีเอสพร้อมออนแอร์ช่องใหม่ ALTV หมายเลข 4 วันที่ 1 ก.ค.นี้ ออกอากาศหกโมงเช้าถึงสองทุ่มครึ่ง

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติอนุมัติกำหนดให้เรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่องรายการเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และช่องรายการเพื่อการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 17 ช่องรายการ ตั้งแต่ช่อง 37-53 หลังจากที่มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตามแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (เอสดี) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563

พร้อมกันนี้ ยังได้อนุญาตให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองออกอากาศช่องทีวีดิจิทัลสอนหนังสือ โดยใช้ช่องหมายเลข 4 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งช่องดังกล่าวไม่ใช่ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว แต่เป็นไปตามโครงการแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี (ALTV) ทีวีเรียนสนุก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว โดยให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองทดสอบเป็นการชั่วคราวผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลระดับชาติ (MUX) ของไทยพีบีเอส แบบความคมชัดปกติ (เอสดี) นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป นั้น


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่สัญญาณรายการเรียนการสอนตลอดจนสื่อต่างๆ ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (DLTV 1-12) สนับสนุนช่องออกอากาศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DLTV 13-15) โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดทำรายการเอง ออกอากาศซ้ำ (Rerun) รายการเรียนการสอนทั้ง 15 ช่อง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการ และจัดตารางการออกอากาศทั้งหมดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ได้กังวลในเรื่องความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายปลายทาง ความหลากหลายของสถานศึกษา หลักสูตรที่กระทรวงศึกษามีการปรับปรุงใหม่ การเรียนการสอนที่ยังขาดในเรื่องของทักษะพื้นฐาน (Soft Skill) เนื่องจากเป็นรายการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ตลอดจนระบบการประเมินผลที่มูลนิธิฯ ยังไม่มี ที่ผ่านมามีเพียงการเก็บข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึง ตรงนี้ต้องขอรบกวนกระทรวงศึกษาธิการเก็บข้อมูลให้ด้วย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2538 และด้วยพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทำให้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาระบบการออกอากาศให้ทันสมัย จากระบบความคมชัดปกติ (SD) เป็นความคมชัดสูง (HD) ปรับจากการออกอากาศสดเป็นบันทึกเทป เพื่อสามารถแก้ไขและนำไฟล์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ครูปลายทางชมล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 วัน ขยายฐานความรู้และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ขอให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล และเห็นความสำคัญของการศึกษา ทำให้ทุกวิกฤตของประเทศมีทางออก และทำให้การเรียนการสอนผ่านทางไกลทั้งระบบดิจิทัลทีวี รับสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้เกิดขึ้นได้


รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ไทยพีบีเอสพร้อมเดินหน้าเตรียมทดลองออกอากาศช่อง แอคทีฟ เลิร์นนิ่ง ทีวี (Active Learning TV) หรือ ALTV ช่องหมายเลข 4 โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เครือข่ายพ่อแม่ และเครือข่ายผู้ผลิตรายการเด็ก ซึ่งจะเริ่มออกอากาศในเดือนมิถุนายนบนช่องทางต่างๆ และจะออกอากาศตามผังรายการ ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-20.30 น. ระหว่างนี้ ALTV จะมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินการ และเตรียมความพร้อมในการขอพิจารณาเป็นใบอนุญาตถาวรต่อไป

สำหรับเนื้อหาและผังรายการ จะออกแบบให้ผสมผสานกลุ่มสาระวิชา เข้ากับการเสริมสร้างสมรรถนะของเด็ก แยกตามกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน 43% ครู 34% พ่อแม่ 23% ประเภทรายการเป็นสาระความรู้เสริมการศึกษา 40% สาธิตการสอนของครู 36% รายการเนื้อหาสำหรับครอบครัว สถานการณ์ปัจจุบัน และอื่นๆ 24% ซึ่งจะวางผังไล่ตามลำดับเวลาจากกลุ่มเด็กปฐมวัยในช่วงเช้า เด็กประถม เด็กมัธยม วัยรุ่น ไปจนถึงพ่อแม่ช่วงค่ำก่อนปิดสถานี โดยในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์-ศุกร์ กำหนดให้เป็นช่วงเวลาของครู ด้วยรายการสาธิตการสอน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มครู ซึ่งจะดำเนินการแบบมัลติแพลตฟอร์ม (Multi Platform) ที่ดึงการมีส่วนร่วมของ 4 องค์ประกอบ คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามีบทบาทสำคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันสร้างนิเวศการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป


รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การออกอากาศช่อง DLTV ผ่านฟรีทีวีในครั้งนี้จะรับช่องสัญญาณได้เฉพาะทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน มีอยู่ 2 วิธี ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ที่มีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว (iDTV) ซึ่งจะมีสติกเกอร์ตราครุฑของ กสทช. ติดที่ด้านหลัง โดยเข้าเมนูค้นหาช่องรายการแบบดิจิทัลโดยอัตโนมัติ หรือสำหรับโทรทัศน์รุ่นเก่า ให้รับชมผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) มีจำหน่ายตามร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป โดยเข้าเมนูค้นหาช่องรายการผ่านกล่องรับสัญญาณอีกครั้ง ส่วนผู้ชมทางโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ ปัจจุบันช่อง DLTV 1-15 ออกอากาศทางช่อง 186-200 แต่สำหรับผู้ชมผ่านจานดาวเทียม เนื่องจากปัจจุบันออกอากาศบนดาวเทียมไทยคม 6 ระบบ KU BAND ระบบความคมชัดสูง (HD) จึงต้องปรับหัว LNB ที่จานดาวเทียมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง สามารถศึกษาวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือปรึกษาช่างติดตั้งจานดาวเทียมทั่วไป

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ได้ทยอยเพิ่มช่องรายการช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาแล้ว แต่อยู่ในช่องรายการอื่น เช่น ช่องหมายเลข 211-225 โดยต้องทำการอัปเดตกล่องรับสัญญาณเคเบิลทีวีเพื่อปรับปรุงช่องรายการทั้งหมดก่อน ถึงกระนั้น หากผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรายใดไม่นำช่องรายการช่องทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษามาใส่ในช่องรายการ สามารถโทร.ร้องเรียนได้ที่ผู้ให้บริการโดยตรง


อ่านประกอบ : กสทช.อนุมัติช่องเพื่อการศึกษา ตั้งแต่ช่อง 37-53 รวม 17 ช่อง


จัด 17 ช่อง เริ่มทดลองเรียนผ่านทีวี 18 พ.ค.สั่งรีรันวันละ 2 รอบ รองรับบ้านมีลูกหลายคน ไม่ต้องซื้อทีวีเพิ่ม


กำลังโหลดความคิดเห็น...