xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทานจำนวน 13,682 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน 31 ชุมชนในเขต กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ชุมชนแออัด 31 ชุมชน จำนวน 13,682 ถุง

วันนี้ (15 เม.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 13,682 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนรวม 31 ชุมชน ในเขตบางกอกน้อย อาทิ ชุมชนวัดบางขุนนนท์ ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น ชุมชนวัดดงมูลเหล็ก ชุมชนวัดระฆัง ชุมชนวัดพระยาทำ ชุมชนตรอกวังหลัง ชุมชนสายใต้เก่า ชุมชนวัดสุวรรณาราม ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ ชุมชนปลายซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 (ฝั่งขวา-ซ้าย) ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ชุมชนวัดอมรินทายิการาม ชุมชนวัดรวกสุทธาราม และชุมชนมัสยิดหลวงซอริซซุนนะห์ เป็นต้น

รวมตั้งแต่วันที่ 5-14 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ รวม 501 ชุมชน รวมถุงพระราชทาน 93,960 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า
กำลังโหลดความคิดเห็น