xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร 50 ชุมชน ในเขตกทม. ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 ชุมชน

วันนี้ (14 เม.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,348 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนรวม 50 ชุมชน ใน 4 เขต ได้แก่เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตบางกะปิ และเขตบึงกุ่ม อาทิ ชุมชนทรัพยสินเก่า ชุมชนวัดเทพลีลา ชุมชนซอยลาดพร้าว 80 แยก 11 ชุมชนสุเหราแดง ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนลำสาลี ชุมชนวังโสม ชุมชนสามัคคีพัฒนา ชุมชนชอยสมหวัง ชุมชนอัสลามคลองกุ่ม และชุมชนวัดพิชัย เป็นต้น

รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 13 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ รวม 70,348 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า
กำลังโหลดความคิดเห็น