xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง-พระราชินี” โปรดเกล้าฯ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 10,590 ครัวเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) โปรดเกล้าฯ ให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10,590 ครัวเรือน

วันนี้ (13 เม.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 642 ชุมชน 130,000 ครัวเรือน

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,590 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนรวม 72 ชุมชน ใน 5 เขต ได้แก่ เขตบางเขน เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา เขตพญาไท และ เขตจตุจักร อาทิ ชุมชนลำชะล่า ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว ชุมชนซอยเพชรบุรี 40 ชุมชนรื่นฤดี ชุมชนสุเหร่า-บางมะเขือ ชุมชนวัดไผ่ตัน ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ชุมชนวัดบางบัว ชุมชนซอยภักดี เป็นต้น รวมตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนไปแล้ว 60,000 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น