xs
xsm
sm
md
lg

สอบ ก.พ.ปี 63 สุดหิน! สะพัดศูนย์สอบใหญ่ที่นั่งเต็ม e-EXAM “เกษตร-ขอนแก่น” เต็ม 2 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่นั่งสอบ e-exam เมื่อเวลา 16.00 น. (7 ก.พ. 2563)
สมัครสอบ ก.พ.วุ่น 5 แสนที่นั่งเช็กไม่ได้ว่าศูนย์สอบไหนเต็ม ต้องวัดดวงตอนจ่ายเงิน สะพัดบางศูนย์สอบเต็มแล้ว สำนักงาน ก.พ.แจ้งถ้าที่นั่งสอบครบแต่มีคนตกค้างจ่ายเงินไม่ได้ จะจัดสอบให้อีกครั้ง พบสอบระบบ e-EXAM สำนักงาน ก.พ.เต็มแล้ว ม.เกษตร-ขอนแก่นก็เต็ม ป.ตรี 2 วันแรก เหลือ 1.5 หมื่นที่นั่ง

วันนี้ (7 ก.พ.) เมื่อเวลา 15.10 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แจ้งว่า ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 กรณีที่นั่งสอบในทุกศูนย์ครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบภายในวันที่กำหนด แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการจัดสอบให้อีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไปขณะที่ในวันนี้ซึ่งเป็นวันสมัครสอบ ภาค ก. วันที่ 2 ยังคงมีผู้สนใจสมัครสอบจำนวนมาก โดยมีผู้สมัครบางรายแจ้งว่าบางศูนย์สอบที่เป็นจังหวัดใหญ่ มีผู้สมัครสอบเต็มจำนวนแล้ว ขณะที่เว็บไซต์สมัครสอบกลับไม่ระบุถึงสถานะจำนวนที่นั่งสอบเต็มหรือไม่ ทำให้ผู้สมัครสอบไม่ทราบได้ว่าศูนย์สอบใดเต็มจำนวน ต้องวัดดวงกันในขั้นตอนการชำระเงิน ที่พบว่ารับชำระผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย และเข้าสู่ระบบ KTB Netbank โดยไม่สามารถชำระเงินผ่านแอปฯ กรุงไทยเน็กซ์ได้

สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบ PAPER & PENCIL คือการสอบข้อเขียน เปิดสอบทุกระดับวุฒิการศึกษา มีจำนวน 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวม 500,000 ที่นั่งสอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 80,000 ที่นั่งสอบ, นครปฐม 25,000 ที่นั่งสอบ, ปทุมธานี 30,000 ที่นั่งสอบ, พระนครศรีอยุธยา 25,000 ที่นั่งสอบ, ราชบุรี 25,000 ที่นั่งสอบ, ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ, ชลบุรี 32,000 ที่นั่งสอบ, เชียงใหม่ 35,000 ที่นั่งสอบ, พิษณุโลก 35,000 ที่นั่งสอบ, นครราชสีมา 29,000 ที่นั่งสอบ, อุดรธานี 30,000 ที่นั่งสอบ, อุบลราชธานี 32,000 ที่นั่งสอบ, ขอนแก่น 32,000 ที่นั่งสอบ, สุราษฎร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ และสงขลา 40,000 ที่นั่งสอบ จัดสอบในวันที่ 28 มิ.ย. 2563 ประกาศผล 10 ก.ย. 2563

ส่วนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-EXAM) ประจำปี 2563 มี 9 ศูนย์สอบทั่วประเทศ จัดสอบ 5 รอบสอบ รวมทั้งสิ้น 26,520 ที่นั่งสอบ ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 650 ที่นั่งสอบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 320 ที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 359 ที่นั่งสอบ รวม 679 ที่นั่งสอบ, ภาคกลาง สำนักงาน ก.พ. 115 ที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 550 ที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,030 ที่นั่งสอบ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 800 ที่นั่งสอบ รวม 2,495 ที่นั่งสอบ, ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 1,000 ที่นั่งสอบ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 480 ที่นั่งสอบ รวม 1,480 ที่นั่งสอบ โดยเลือกสอบระหว่างวันที่ 27 มี.ค. 2563 ระดับปริญญาโท 28-31 มี.ค. 2563 ระดับปริญญาตรี ประกาศผล 30 เม.ย. 2563

อนึ่ง เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าว MGR Online ได้สำรวจสถานะที่นั่งสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-EXAM) พบว่าเหลือที่นั่งสอบว่าง 15,924 ที่นั่งสอบ โดยพบว่าที่สำนักงาน ก.พ. เต็มทุกรอบ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เต็มวันที่ 28 และ 29 มี.ค. 2563 ส่วนวันที่ 30 มี.ค. 2563 เหลือที่นั่ง 4,337 ที่นั่งสอบ และวันที่ 31 มี.ค. 2563 เหลือที่นั่งสอบ 3,735 ที่นั่งสอบ
กำลังโหลดความคิดเห็น