xs
xsm
sm
md
lg

เฮงเค็ล เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 โดยมีผลการดำเนินงานด้านสังคมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

เฮงเค็ลลงนามกับพลาสติกแบงก์ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร โดยมีผู้บริหารที่ร่วมลงนามได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) ฌอน แฟรงก์สัน และเดวิด แคทซ์ ผู้ก่อตั้งพลาสติก แบงก์ พร้อมด้วย มารีอีฟ ชโรเดอร์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ และโทมัส มุลเลอร์-เคิร์สชบวม หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของเฮงเค็ล
กรุงเทพฯ - เฮงเค็ล เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 โดยมีผลการดำเนินงานด้านสังคมที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยเฮงเค็ลได้ฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 50,000 คนให้เป็นทูตเผยแพร่ความรู้เรื่องความยั่งยืนแก่สังคมและคนรอบข้าง อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในการหยุดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ในดัชนีด้านความยั่งยืนระดับสากล

แคทริน เมนเจส รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าวว่า “เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืน และทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2560 เราภูมิใจที่องค์กรจัดอันดับระหว่างประเทศหลายแห่งเห็นถึงความพยายาม และจัดให้เราเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านความยั่งยืน”

มุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
เฮงเค็ลต้องการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีแรกเริ่ม คือ 2553 ดังนี้
ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 24%
ลดปริมาณของเสียลง 32%
ลดการใช้น้ำในการผลิตลง 24%
เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานสูงขึ้น 17%
โดยภาพรวม เฮงเค็ลลดผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่งแวดล้อมหรือ environmental footprint ลงได้ 43%

ตามข้อตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) ซึ่งให้จำกัดภาวะโลกร้อนโดยไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มสูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียสนั้น เฮงเค็ลมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเชิงรุกในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตทั้งหมดให้ได้ 75% ภายในปี 2573 และใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งเชื้อเพลิงหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2573 ทั้งนี้เฮงเค็ลมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นบริษัทที่ปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลก

ฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 50,000 คน ให้เป็นทูตความยั่งยืน
นับตั้งแต่ปี 2555 เฮงเค็ลได้ฝึกอบรมพนักงานแล้วมากกว่า 50,000 คนให้เป็นทูตความยั่งยืน ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของเฮงเค็ล โดบบริษัทไม่เพียงให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนกับพนักงาน แต่ยังกระตุ้นให้พนักงานนำความรู้ดังกล่าวไปบอกต่อกับคนรอบข้างและสังคม รวมถึงสอนเด็กๆ ในโรงเรียน ที่เป็นเช่นนี้เพราะเฮงเค็ลต้องการให้เรื่องความยั่งยืนมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคน

พันธมิตรเพื่อความยั่งยืนที่มากกว่า
นอกจากการฝึกอบรมพนักงานแล้ว เฮงเค็ลยังได้ทำงานร่วมกับพลาสติกแบงก์ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่มุ่งหยุดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรและสร้างโอกาสให้กับคนยากคน โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะพลาสติกขึ้นในเฮติ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำขยะพลาสติกที่เก็บได้มาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน โดยพลาสติกเหล่านั้นจะถูกนำมาเข้ากระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำโดยหน่วยงานอิสระระหว่างประเทศ
ความพยายามและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเฮงเค็ล ทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท “ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและส่วนบุคคล” ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices ทั้งในยุโรปและทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันดับของ Oekom Research and Sustainalytics ซึ่งเฮงเค็ลอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้วยเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่ www.henkel.com/sustainability
เงินทุนจากโครงการ “เฮงเค็ลเพื่อวันพรุ่งนี้” ได้นำไปช่วยเหลือในการติดตั้งน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในจังหวัดตาก
ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่น้องๆ


กำลังโหลดความคิดเห็น