xs
xsm
sm
md
lg

ปีติ สมเด็จพระเทพฯ ซ้อมริ้วขบวนเสมือนจริง ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ที่ 4, 5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4 และ ริ้วขบวนที่ 5 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทั้งสองริ้วขบวนนี้เป็นการซ้อมพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก

วันนี้ (22 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.51 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสสริยยศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานและเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นริ้วขบวนในวันที่ 27 ต.ค. 2560 และริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐานที่พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรมหาปราสาท ซึ่งเป็นริ้วขบวนในวันที่ 29 ต.ค. 2560 โดยทั้งสองริ้วขบวนนี้เป็นการซ้อมพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก

พล.ต.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมการริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ กองทัพภาคที่ 1 ดำเนินการฝึกซ้อมตามหมายกำหนดการ โดยสมมติขั้นตอนต่างๆ เสมือนวันจริง ว่า เริ่มในเวลา 07.50 น. ดังต่อไปนี้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศประทับพระราชอาสน์ที่ข้างพระจิตกาธาน พร้อมพระบรมวงศ์ เจ้าพนักงานภูษามาลา เปิดผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิออก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ แล้วสรงด้วยน้ำพระสุคนธ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิบูชาพระสงฆ์ ทรงทอดผ้าไตรสามหาบวางบนผ้าเยียรบับคลุมพระบรมอัฐิที่พระจิตกาธาน ครั้งละ 1 ไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ขึ้นสดับปกรณ์ครั้งละ 1 รูป จนครบ 9 ไตร 9 รูป

จากนั้นทรงเก็บพระบรมอัฐิ จุ่มน้ำพระสุคนธ์ในทองคำลงยา แล้วทรงวางในพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร จำนวน 6 พระโกศ เจ้าพนักงานภูษมาลาประมวลพระบรมราชสรีรางคาร ลงในพระผอบโลหะปิดทองพักไว้ในพระเมรุมาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะพระราชทานพระโกศบรรจุพระบรมอัฐิแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อทั้งสามพระองค์ทรงรับแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ 6 พระโกศลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม และเชิญประดิษฐานในบุษบกเหนือพระแท่นแว่นฟ้า ทรงจุดธูปทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการบูชาพระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงถวายโตกภัตตาหารสามหาบ 9 ชุด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ประเคน ระหว่างพระสงฆ์กำลังฉัน ด้านนอกจะเริ่มตั้งริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระที่นั่งราเชนทรยานจอดที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ตามด้วยพระราเชนทรยานน้อย นำริ้วตั้งอยู่ที่จุดศาลาลูกขุนที่ 1 - 4

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่สมเด็จพระราชาคณะ ซึ่งจะเดินเข้ามารับอีก 31 รูป แล้วทรงยืนประเคนเครื่องสังเค็ดแด่พระราชาคณะ ซึ่งจะเดินเข้ามารับอีก 31 รูป จนครบ 40 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระที่นั่ง เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์อีก 30 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร เที่ยวละ 15 ไตร จำนวน 2 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระโกศไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย การนี้พระบรมอัฐิอีก 5 พระโกศ จะเชิญโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประดิษฐานล่วงหน้า ณ พระแท่นสุวรรณเบญจดล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้นเจ้าพนักงานรัวกรับครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมขบวน เมื่อรัวกรับครั้งที่ 2 จบลง

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ร่วมในริ้วขบวนและขอพระราชทานพระราชานุญาตยาตราริ้วขบวน พร้อมแล้วรัวกรับครั้งที่ 3 ฟังสัญญาณ “หน้าเดิน” จากผู้คุมริ้วขบวน วงดุริยางค์เริ่มบรรเลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 เพลง ประกอบด้วย เพลงมาร์ชราชวัลลภ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล เพลงยามเย็น และเพลงใกล้รุ่ง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาใช้ประกอบจังหวะการเดินในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่ 1 กับ 4 เพื่อให้ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายจากบรรยากาศที่โศกเศร้า รวมถึงซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ของในหลวง รัชกาลที่ ๙

ริ้วขบวนที่ 4 เริ่มยาตราในการซ้อมวันนี้เวลา 10.45 น. ใช้เส้นทางจากถนนกลางสนามหลวง-ถนนราชดำเนินใน-ถนนหน้าพระลาน-เข้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ระยะทาง 1,074 เมตร ใช้เวลา 30 นาที เดินตามจังหวะเสียงกลองโดยการเดินปกติ จัดกำลังพลจำนวน 834 นาย

ในริ้วขบวนที่ 4 นี้ นำโดยขบวนม้านำ 2 ม้า ตามด้วยพนักงานเชิญเครื่องสูงแผ่ลวด คณะรัฐมนตรีนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อมาเป็นพระที่นั่งราเชนทรยาน โดยมี รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมอัฐิ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานภูษามาลาประคองพระบรมราชสรีรางคารบนพระราเชนทรยานน้อย ตามลำดับ ตำรวจหลวง 8 นาย เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ นำเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นในลำดับต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินตาม ปิดท้ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ ด้วยเหล่าสมาชิกราชสกุลทุกมหาสาขา

เมื่อขบวนพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยทรงพระบรมราชสรีรางคารถึงหน้าศาลาสหทัยสมาคม จะแยกขขบวนไปเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยเสลี่ยงไปประดิษฐานในพระศรีรัตนเจดีย์ ขบวนพระที่นั่งราเชนทรยานทรงพระบรมอัฐิเทียบที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิฐพระโกศพระบรมอัฐิเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงยืน เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิในบุษบกแว่นฟ้าทองเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเรียบร้อยแล้ว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะบูชาพระบรมอัฐิ ทรงกราบ เสด็จฯออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ต่อมาสมมติขั้นตอนต่างๆ เสมือนวันจริง ในการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์เมื่อวันก่อน ถวายพรพระจบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นประธานสงฆ์

ถัดมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ 30 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายพอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ที่จะถวายเทศน์ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรบพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์ ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ พระ 4 รูป รับอนุโมทนา แล้วพระเทศน์ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯไปทอดผ้าไตร 5 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพระพรลา เจ้าหน้าที่พนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 89 รูป เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรและทรงหลั่งทักษิโณทก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากบุษบกแว่นฟ้าทองบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยาน ที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน เมื่อเจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลงจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตำรวจหลวงนำเสด็จฯออกทางประตูกำแพงข้างพระที่นั่งราชกรัณยาสภาเข้าขบวนตาม พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อตั้งริ้วขบวนที่ 5 ใช้เส้นทางจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท - พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลา 30 นาที เดินทางจังหวะเสียงกลองโดยการเดินปกติ จัดกำลังพลจำนวน 384 นาย

เมื่อขบวนแห่เชิญพระบรมอัฐิถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แล้วเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพักไว้หน้าพระวิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นชั้น 3 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสัมพรรโณภาศ ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี (พระวิมานกลาง)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าที่ประดิษฐาน ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ เสด็จฯลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่อัฒจันทร์มุกหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จฯ กลับ


กำลังโหลดความคิดเห็น