xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ศิริราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน งานเดิน - วิ่ง ๙ นี้เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช

วันนี้ (18 ธ.ค.) เมื่อเวลา 06.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโครงการ เดิน - วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และประธานคณะกรรมการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ และผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ รพ.ศิริราช

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางพวงมาลัยและทรงคม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก กราบบังคมทูลรายงาน และกราบบังคมทูลทรงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงแผ่นดินของเรา แล้วเสด็จฯ ไปทรงติดสัญลักษณ์การจัดงาน และทรงลงพระนามาภิไธยแล้วทรงนำไปประดับบนบอร์ด “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” จากนั้นทรงกดปุ่มเปิดงานเดิน - วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินนำขบวนเดินร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้สนับสนุนการจัดงาน และนักวิ่งไปยังหอประชุมกองทัพเรือ

เมื่อทรงพระดำเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึกการจัดงาน จากนั้นทรงบีบแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ประเภท 6 กิโลเมตร แล้วเสด็จฯเข้าห้องประทับพักพระราชอิริยาบถ ได้เวลาสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับเส้นทางการเดิน - วิ่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. ระยะทาง 12 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก รพ.ศิริราช (ประตู 8) ถ.วังหลัง - เลี้ยวขวาขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปยังสะพานพระราม 8 - เลี้ยวซ้าย ถ.ราชดำเนินนอก - วกกลับบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า - กลับเส้นทางเดิมมายัง รพ.ศิริราช - เบี่ยงซ้ายสะพานอรุณอมรินทร์ - เข้าเส้นชัย รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 2. ระยะทาง 6 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหอประชุมกองทัพเรือ - ตรงไปยังสะพานอรุณอมรินทร์ - ตรงไปยังสะพานพระราม 8 - วกกลับตัวบนสะพานพระราม 8 - กลับเส้นทางเดิมมายัง รพ.ศิริราช - เลี้ยวซ้ายสี่แยกศิริราช - เข้าเส้นชัย รพ.ศิริราช ด้านท่าน้ำวังหลัง (ประตู 8)

โครงการ เดิน - วิ่ง ๙ นี้ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รพ.ศิริราช เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความเคารพรักและเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว อีกประการหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ในการก่อสร้าง ซึ่งเงินจำนวนนี้ยังไม่รวมงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนสื่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจรักษา ทั้งนี้ รพ.ศิริราช ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท ที่เหลือต้องจัดหางบประมาณเอง

อาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์การแพทย์ 25 ชั้น ที่พรั่งพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค (ชั้นพื้นดิน 1 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ชั้นดาดฟ้าและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ส่วนพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ตารางเมตร และมีความสูงถึงชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์เท่ากับ 124.25 เมตร) จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยสามัญ และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ลดความแออัดในอาคารผู้ป่วยนอก สามารถรองรับการบริการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้มารับบริการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผู้ป่วยนอก ประมาณปีละ 3,000,000 คน และผู้ป่วยในอีกปีละประมาณ 87,000 คน คณะฯ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจและพลังศรัทธาจากทุกท่านในการร่วมกับบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา

ความพิเศษของงาน เดิน - วิ่ง ๙ เพื่อประชา “สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” ครั้งนี้ คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดทำเสื้อวิ่งและเหรียญสำหรับมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ซึ่งเป็นการรวมพลังนักกีฬาเดิน - วิ่ง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ร่วมเขียนปณิธานที่ตั้งใจจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงบนสติกเกอร์ที่มีหมายเลข ๙ ออกแบบโดย อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ติดลงบนแผ่นป้ายความยาว 12 เมตร พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี
กำลังโหลดความคิดเห็น...