xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2559

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเเทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ ประจำปี 2559 ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

วันนี้ (11 พ.ย.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานงานราชวัลลภ ประจำปี 2559 ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ทรงรับการถวายรายงานตนของนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ซึ่งเข้ารับราชการใหม่ จากนั้น พระราชทานพระราโชวาทแก่ทหารราชวัลลภความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในงานวันราชวัลลภประจำปีนี้ ก่อนแต่จะมีเหตุที่ยังความเศร้าโศกอาลัยให้เกิดแก่คนไทยทั้งชาติ

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางผู้มีเกียรติในที่ประชุมนี้ เป็นคำสัตย์สัญญาที่มีค่าและมีความหมายอันลึกซึ้งหนักแน่น ด้วยเป็นสัจวาจาของชายชาติทหาร ที่แสดงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ในพระมหากษัตริย์และในชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทหารราชวัลลภได้ยึดถือปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ทั้งหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทาง และหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิต จึงขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้ได้สำนึกโดยตระหนักว่า คำสัตย์ปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวนั้น เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติผูกพันไปตลอดชีวิต แล้วตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่ ด้วยความรักสามัคคี และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปรารภประโยชน์อันยิ่งใหญ่ คือความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันทั้งสาม เป็นเป้าหมายสูงสุด

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทหารทุกคนให้ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ความสวัสดีมีชัย ในที่ทุกแห่ง และในกาลทุกเมื่อจงทั่วกัน"

จากนั้น ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และของส่วนพระองค์ พร้อมทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มราชวัลลภชั้นทองคำลงยาแก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเข็มราชวัลลภชั้นทองคำล้วนเป็นส่วนรวม

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดงทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" หรือ "Hop to the bodies slams" จากกำลังพลกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์, กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์, และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ รวม 9 กองพัน จำนวน 857 นาย ซึ่งเป็นการฝึกที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานพระราโชบาย โดยมีความมุ่งหวังในการเสริมสร้างความเข็งแกร่งทางร่างกาย ความพร้อมเพรียงสง่างาม มีจิตใจรุกรบมีการปฏิบัติเป็นหน่วย ทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นยศ ทั้งยังสร้างความผ่อนคลาย ไม่ให้เกิดความซ้ำซากในการฝึก โดยกลุ่มท่าต่าง ๆ ที่พระราชทานไว้ให้แฝงด้วยความอ่อนตัว และผสมผสานการใช้อาวุธประจำกาย เพื่อให้คนกับอาวุธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประกอบด้วย Drill & Ceremonial บุคคลท่าอาวุธ และการปฏิบัติท่าอาวุธ ในหมายพระราชพิธี, Battle PT and Endurance Training กายบริหารประกอบอาวุธ และพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และ Instinctive Weapon Employment & Individual Field Craft/Section Combative Actions การใช้อาวุธฉับพลันการใช้อาวุธประจำกายในการต่อสู้ระยะประชิด การเคลื่อนที่ประกอบการยิง ในการนี้ได้ พระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการฝึกราชวัลลภเริงระบำแก่ผู้บังคับการกรม และผู้บังคับกองพัน และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงานราชวัลลภเริงระบำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...