xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.กสิกรไทยออกเทอมฟันด์ขายรายใหญ่ ชูผลตอบแทน 1.30% ต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MP-AI) ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2563

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF6MP-AI เป็นกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ประมาณ 6 เดือน และมีการลงทุนแบบกระจุกตัว จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนเข้าไปลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ อย่างไรก็ดี ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนล้วนเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึ่งที่ผ่านมากองทุน Term Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทยไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ (Default) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

“ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศจีนสามารถควบคุมได้ดีและคลี่คลายแล้ว โดยรัฐบาลจีนได้ออกมาตรการอัดฉีดทั้งทางการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบ ในขณะที่ยังมีปัจจัยกดดันอุปสงค์จากภายนอก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่กลับมามีประเด็นความขัดแย้งกันอีกครั้ง รวมถึงแนวโน้มผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่พุ่งขึ้นในสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็ว ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักต่างยังส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ใกล้ศูนย์ต่อไป ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการการเงินการคลังที่ออกมาจะช่วยลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในภาวะที่ตลาดยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูง กองทุน Term Fund จึงตอบโจทย์ผู้ลงทุนในเวลานี้เพื่อเป็นการพักเงินลงทุนในระยะสั้น และรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่รอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นยังคงต้องติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น” นายนาวินกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น