xs
xsm
sm
md
lg

ชี้ ศก.ทรุดถึงปีหน้า กสิกรฯ ชวนพักเงินกองเทอมฟันด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังมีความเสี่ยงจากการกลับมาระบาดในระลอกที่สอง ซึ่งจะฉุดเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวยาวนานไปจนถึงปีหน้า เป็นผลให้ยังคงส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ใกล้ศูนย์ต่อไป ดังนั้น เมื่อตลาดยังมีความผันผวนอยู่สูง การลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงต่ำผ่านกองทุน Term Fund จึงตอบโจทย์ผู้ลงทุนในเวลานี้ที่สุด เพราะนอกจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่มากกว่าเงินฝากประจำ 6 เดือน ซึ่งอยู่ที่ 0.60% ต่อปี (ข้อมูลธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) การลงทุนในกองทุน Term Fund ยังเป็นการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยได้จัดตั้งกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HY (KFF6MHY) ประมาณการผลตอบแทน 1.00% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MO-AI) ประมาณการผลตอบแทน 1.30% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุนมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 63

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF6MHY และ KFF6MO-AI มีความแตกต่างกันในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนในตราสาร โดยกองทุน KFF6MHY จะเน้นกระจายการลงทุนไปในตราสารเป็นจำนวนที่มากกว่า โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละตราสารไม่เกิน 10% ของพอร์ต ในขณะที่กองทุน KFF6MO-AI มีการลงทุนแบบกระจุกตัว โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละตราสารไม่เกิน 20% ของพอร์ต ดังนั้น กองทุน KFF6MO-AI จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนเข้าไปลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้

ทั้งนี้ คาดว่าทั้ง 2 กองทุนจะเข้าลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank Corporation (ฮ่องกง) เงินฝาก Agricultural Bank of China, เงินฝาก Bank of China, บัตรเงินฝาก Bank of Communications, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และบัตรเงินฝาก Industrial and Commercial Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) เงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, เงินฝาก Doha Bank และเงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) รวมถึงเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย) โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

อย่างไรก็ดี ตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนจัดเป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อีกทั้งยังมีสภาพคล่องสูง ซึ่งที่ผ่านมากองทุน Term Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กสิกรไทยไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการบริหารจัดการอย่างดีจากผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ

“ผู้ลงทุนยังคงมีความกังวลต่อความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ว่าในหลายประเทศได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนไม่น้อยจนเกรงว่าจะเกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นอีกระลอก ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักทั่วโลกต่างส่งสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแบบฉุกเฉินมาอยู่ที่ระดับ 0.00-0.25% เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด ทั้งนี้ ในภาวะที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินลงทุนระยะสั้นเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ขอแนะนำกองทุนเทอมฟันด์ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่รอจังหวะเข้าลงทุนในกองทุนประเภทอื่นยังคงต้องติดตามประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง” นายนาวินกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...