xs
xsm
sm
md
lg

“สยามไบโอไซเอนซ์” ของขวัญจากพ่อ เพื่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท บริษัทเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุ ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถคิดค้น พัฒนา และผลิตยา โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบยาจากภายนอกประเทศ ช่วยให้ราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ 30-40%

การถือกำเนิดของ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เกิดจากพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัส ในเรื่องสุขภาพของประชาชน ไว้ว่า ‘คน’ คือปัจจัยสำคัญที่จะพัฒนาประเทศ สร้างความพอมี พอกิน จึงทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อการพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ อันสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทรงดูแลงานด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้คนไทยได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาอย่างเท่าเทียม นี่คือสิ่งที่สยามไบโอไซเอนซ์ได้น้อมนำพระราชปณิธานนี้มาเป็นหัวใจในการทำงาน ด้วยมุ่งหวังจะพัฒนายาชีววัตถุ ที่นับวันจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ด้วยศักยภาพของนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ยามประเทศชาติต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ Covid-19 เราจึงพัฒนาชุดตรวจ RT-PCR สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อมอบให้ทางราชการใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย โดยจะผลิตและส่งมอบจนครบ 100,000 ชุดในเดือนเมษายนนี้

แม้ว่าสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายามของบริษัทหนึ่งและบุคลากรกลุ่มหนึ่ง ที่จะร่วมต่อสู้กับสงครามที่ยิ่งใหญ่ และท้าทายต่อมวลมนุษยชาติ แต่เรารู้ดีว่านี่คือการเริ่มก้าวเดินไปสู่ชัยชนะร่วมกัน ตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่น คนไทยและประเทศไทยต้องมีวันพรุ่งนี้...ที่ดีกว่า

ดังนั้น บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด จึงเป็นดั่ง ‘ของขวัญจากพ่อ’ ที่ได้มอบแก่คนไทย และมวลมนุษยชาติ เพราะการวิจัยทางการแพทย์นั้นต้องทำเพื่อมวลมนุษยชาติ ดังส่วนหนึ่งของพระราชกระแสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ความว่า “True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”

#สยามไบโอไซเอนซ์ #เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
8 เมษายน 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...