xs
xsm
sm
md
lg

คาด กนง.คง ดบ. R/P ไว้ตามเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บลจ.กสิกรไทยประเมินประชุม กนง.ในสัปดาห์หน้าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ตามเดิม ล่าสุดส่ง 2 กองทุน Term Fund อายุ 3-6 เดือน ชูโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 2.10% ต่อปี เสนอขาย 15-21 มี.ค.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลงในเกือบทุกช่วงอายุตราสาร เนื่องจากได้รับปัจจัยจากต่างประเทศกรณีธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม โดยมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดในประวัติการณ์ ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินทุนไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติที่ถือตราสารหนี้ไทยมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ต้องติดตามคือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ตลาดคาดว่า กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจไทยชะลอตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศ ภาวะภัยแล้ง และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า สำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากนัก บลจ.กสิกรไทยแนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุเวลาประมาณ 3-6 เดือน เพื่อรอความชัดเจนด้านทิศทางเศรษฐกิจและเพื่อจับจังหวะเข้าลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีพี (KEFF6MCP) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.10% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ที (KFF3MT) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 1.60% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

ขณะเดียวกันเรายังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของ บลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค เอ็มพลัส (K-MPLUS) ซึ่งอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมตราสารหนี้ของ บลจ.กสิกรไทย

นายนาวิน กล่าวต่อว่า ในส่วนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีพี (KEFF6MCP) เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Garanti Bank, ประเทศตุรกี, เงินฝาก Union National Bank, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เงินฝาก First Gulf Bank, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตราสารหนี้ VakifBank, ประเทศตุรกี นอกจากนี้ยังลงทุนเพิ่มเติมในพันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

สำหรับกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน ที (KFF3MT) เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก First Gulf Bank และเงินฝาก Union National Bank, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ยังลงทุนเพิ่มเติมในพันธบัตรรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

โดยตราสารที่กล่าวมามีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และเป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำ แต่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าการลงทุนกับตราสารหนี้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น