xs
xsm
sm
md
lg

การลงทุนในกองทุนประเภท Absolute Return

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ด้วยสภาพตลาดการลงทุนโดยรวมที่มีความผันผวนสูงดังเช่นปัจจุบัน รูปแบบการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้โดยมีความสัมพันธ์กับตลาดต่ำ หรือที่เรียกกันว่าการลงทุนแบบ Absolute Return กำลังเป็นกระแสนิยมที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งบางท่านก็อาจสงสัยว่าการลงทุนแบบ Absolute Return คืออะไร งั้นเรามาดูกันนะครับว่าการลงทุนแบบ Absolute Return นั้นคืออะไร แล้วดีอย่างไร

การลงทุนแบบ Absolute Return คือกลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่เพื่อสร้างผลตอบแทนเป้าหมายให้แก่นักลงทุน ซึ่งปกติพอร์ตการลงทุนประเภทนี้จะมีความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนแบบทั่วไป เป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน และเหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภท

โดยจะเน้นสร้างผลตอบแทนเป้าหมายที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าการลงทุนโดยทั่วไป และเป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในสภาวะตลาดขาลง หรือสภาวะตลาดคงที่ ทั้งยังมีกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถลงทุนในตราสารที่หลากหลายทั่วโลก โดยไม่ต้องเทียบเคียงกับดัชนีชี้วัดการลงทุน หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด

เปรียบเทียบการลงทุนแบบ Absolute Return กับการลงทุนแบบทั่วไป

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลยุทธ์การลงทุนแบบ Long/Short เป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการลงทุนแบบ Absolute Return โดยผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งขาซื้อ(Long) และขาขาย (Short) ในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจะมาจากผลตอบแทนส่วนต่างของการซื้อและขายหลักทรัพย์เหล่านั้น และเรายังสามารถแบ่งกลยุทธ์การลงทุนได้เป็นหลายวิธี เช่น Factor-based, การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นคู่ Pair Trade (Bottom-up) และการวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจโดยรวม (Macro-based) เป็นต้น

Absolute Return ถือเป็นกลยุทธ์ซึ่งสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด มีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป กระจายความเสี่ยงการลงทุน เนื่องจากพอร์ตการลงทุนมีความสัมพันธ์กับตลาดต่ำ และเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนให้นักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลงทุนประเภทนี้ก็มีความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนต้องคำนึงถึงเช่นกัน คือ ความเสี่ยงของโมเดล (Model Risk) เพราะถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาและงานวิจัยสนับสนุนว่าการลงทุนประเภทนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการลงทุนโดยอ้างอิงโมเดลจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Long-Short (Strategy Risk) กล่าวคือ ในสภาวะที่ตลาดทุนปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์การลงทุนแบบ Long-Short ซึ่งในบางครั้งจะสร้างผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาด เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการลงทุนในฝั่งขาย (Short Position) รวมถึงการลงทุนทั้งฝั่งซื้อและขาย (Long-Short) ในบางครั้งราคาหลักทรัพย์อาจจะไม่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้ และอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนต่อพอร์ตการลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม การลงทุนประเภทนี้ก็ยังคงเหมาะสมในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอยู่ ซึ่งปัจจุบันก็มีหลาย บลจ.ที่นำเสนอกองทุนประเภทนี้ให้เลือกลงทุนอย่างหลากหลาย แต่การพิจารณาการลงทุนควรคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของนักลงทุนแต่ละท่านด้วยเช่นกันนะครับ


กำลังโหลดความคิดเห็น...