xs
xsm
sm
md
lg

ทิพยประกันฯ โชว์ 9 เดือนกำไรโต 21%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บมจ.ทิพยประกันภัยโชว์ผลงาน 9 เดือนกำไรทะลุ 1,097.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 22% เบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 13,527.30 ล้านบาทขณะที่ นิตยสาร Forbes Asia จัดอันดับเข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 1 ใน 200 ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดีและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia's 200 Best Under a Billion) โดยในปีนี้นิตยสาร Forbes Asia ได้จับมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมอบรางวัล Forbes Asia’s Best under a Billion Award Ceremony and Dinner ขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนทั้ง 200 แห่งจะเดินทางมาเข้าร่วมและรับรางวัลภายในวันดังกล่าว

“บมจ.ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเข้าสู่ทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและฐานะความแข็งแกร่งของบริษัทที่ดำเนินมาต่อเนื่องกว่า 60 ปี”นายสมพรกล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ Forbes Asia ได้พิจารณาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีรายได้รวมทั้งปีระหว่าง 500-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรก่อนหักภาษี (Pretax Margin) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมายอดขายและกำไรสุทธิต่อหุ้นมีอัตราการเติบโต และอัตราหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 0.75 เท่า โดยจะคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 15,000 บริษัท จาก 15 ประเทศ เพื่อหาสุดยอดบริษัทชั้นนำเพียง 200 บริษัท

ทั้งนี้ ล่าสุดผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บมจ.ทิพยประกันภัยมีกำไรสุทธิรวม 1,097.39 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.66 บาท เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนกำไรสุทธิ 900.19 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 3.00 บาท หรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 197.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21.91% ขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 13,527.30 ล้านบาท ขณะที่ฐานะการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 66,143.69 ล้านบาท หนี้สินรวม 61,002.43 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 5,141.26 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...