xs
xsm
sm
md
lg

แอสเซสพลัสจัดเสวนา “โหราหุ้น : ทำนายทายทักเศรษฐกิจปีหนูไฟ”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมภายใต้การนำของรัฐบาล หากมีความแน่นอนทางการเมืองและนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี จะช่วยผลักดันและส่งผลให้มีความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการบริโภค รวมถึงเอื้อประโยชน์แก่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด (บริษัทฯ) จึงจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โหราหุ้น : ทำนายทายทักเศรษฐกิจปีหนูไฟ” ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนออีกมุมมองของการคาดการณ์เศรษฐกิจใน 2 ศาสตร์ คือ หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์มาพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคต และโหราศาสตร์ที่ใช้หลักจิตวิทยาและสถิติ

โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญ นักเศรษฐศาสตร์และโหราพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจตลาดทุนไทยภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดังกล่าว ได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร นักเศรษฐศาสตร์ผู้ศึกษาในโหราศาสตร์สากล เจ้าของนามปากกา “ยูเรสโตร” คอลัมน์ “ถอดรหัสลับดวงดาว” ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ส่วนคุณปราโมทย์ ปิตตะพันธ์ หรือ หมอไพศาล ซอยพิบูลย์เวศน์ โหราพยากรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และการพยากรณ์หุ้นที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด โทรศัพท์ 0-2672-1111
กำลังโหลดความคิดเห็น