xs
xsm
sm
md
lg

มิชลิน ชวน"วาดฝัน ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทย"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มิชลิน ย้ำเจตนารมณ์ส่งเสริมการสัญจรอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงถ้วยพระราชทานในหัวข้อ"วาดฝัน ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทย"พร้อมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อคในกลุ่มเยาวชน

นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่มิชลินมุ่งมั่นพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อการสัญจรอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า” โดยจับมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร
และสถาบันการศึกษา ดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้ว โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้ว โครงการประกวดวาดภาพสด "ศิลปะเด็กมิชลิน" รวมถึงโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ( Michelin Safe on the Road) อาทิ
โครงการตรวจเช็คสถาพรถและยางก่อนเดินทางไกล โครงการมิชลินสวมหมวกกันน็อคให้น้อง โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค (สำหรับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง) โดยกิจกรรมเหล่านี้มุ่งสร้าง “การขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า”เพื่อปลูกจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมประกวดวาดภาพสดนั้น มิชลินร่วมกับศูนย์ศิลป์สิรินธร จ.เลย โดยอาจารย์สังคม ทองมี ประธานผู้ก่อตั้งฯ ตั้งแต่ปี 2540 โดยให้ชื่อว่า "ศิลปะเด็กมิชลิน" ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากโรงเรียนและเยาวชนในภาคอีสานเข้าร่วมประกวดวาดภาพจำนวนมาก สำหรับในปีนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี โครงการศิลปะเด็กมิชลินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวด เพื่อส่งเสริมความคิดส้างสรรค์ และเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพในงานศิลปะต่อไป

“โดยปีนี้ได้จัดประกวดวาดภาพสดในหัวข้อ "วาดฝัน...ปั่นสุข เที่ยวสนุกทั่วไทย" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมจัดคาราวานนักปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกเยาวชนขับขี่ปลอดภัย”

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดวาดภาพสดในครั้งนี้ ประกอบด้วย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ด.ช.อาชิตะ แก้วกำกง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนไทยสามัคคี จ.สระแก้ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด.ช.ธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนชมชนวังสะพุง จ.เลย และ ระดับมัธยมปีที่ 1-3 ด.ช.ธนาธิป นาฉลอง โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

นอกจากการประกวดวาดภาพสดแล้ว มิชลินยังย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความปลอดภัย โดยการมอบหมวกกันน็อคให้กับเยาวชนในภาคอีสาน อาทิ โรงเรียนโคกขมิ้น และ เยาวชนบริเวณชุมชนวัดโพธิ์ชุม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในชุมชนของจังหวัดเลยได้หันมาใส่ใจในการขับขี่ปลอดภัย และเคารพกฎจราจร ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่การสัญจรอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา มิชลินได้รณรงค์ความปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแจกหมวกกันน็อคให้กับเด็กเล็กทั่วประเทศเป็นเวลากว่า 5 ปี เป็นจำนวนกว่า 10,000 ใบ
กำลังโหลดความคิดเห็น...