xs
xsm
sm
md
lg

ปัจจัยที่ทำให้อยากเปลี่ยนงาน - ไม่กล้าเปลี่ยนงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลสำรวจล่าสุดในหัวข้อ “ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานอยากเปลี่ยนงาน และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงาน” ประจำปีพ.ศ. 2558 พบว่า เหตุผลหลักที่ทำให้คนทำงานไม่กล้าเปลี่ยนงาน คือความรู้สึกกังวลเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน 41% ในขณะที่ 92% ของคนทำงานคิดว่าการเปลี่ยนงานทำให้มีความสุขมากขึ้น

การจัดทำแบบสำรวจในหัวข้อ “ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานอยากเปลี่ยนงาน และไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงาน” เป็นแคมเปญต่อเนื่องของแคมเปญ "Happy is a better job ใช้ชีวิตให้สุข สนุกกับงานที่ใช่" ที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา จัดทำขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อวัดดัชนีความสุขของคนทำงานหลังจากเปลี่ยนงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 1,373 ราย . จากหลากหลายสาขาอาชีพและตำแหน่งงาน โดยการสำรวจนี้นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังได้จัดทำในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ทำให้ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 7,278 คน

ข้อมูลจากการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการที่คนทำงานมีงานที่ดีทำส่งผลให้ชีวิตมีความสุข โดย 92% ของคนที่ตัดสินใจเปลี่ยนงานคิดว่านี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ผลสำรวจยังแสดงให้เราเห็นว่า 34% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนงานในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย 43% ไม่พอใจกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท 30% คิดว่าระบบการทำงานเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ และ 30% ไม่พอใจกับการเติบโตในหน้าที่การงาน

ผลการสำรวจยังทำให้เราเห็นอีกว่าภายใน 12 เดือนต่อจากนี้ ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะมีการเคลื่อนไหวย้ายงาน เนื่องจาก 42% ของคนทำงานไม่มีความสุขกับงานปัจจุบัน และ 49% ของคนทำงานตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานภายใน 12 เดือน นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนหนึ่งวางแผนจะเปลี่ยนงานภายในช่วง 24 เดือนจากนี้ ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนงาน และยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนงาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้คนทำงานตัดสินใจลาออกจากงานปัจจุบันคือ 1. เงินเดือนน้อย คอมมิชชั่นต่ำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงพอ 2.ไม่พอใจของระบบการทำงาน 3. ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 4.ได้รับข้อเสนอจากที่ใหม่ที่ดีกว่าและ 5.ความไม่พอใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

สุดท้ายปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไม่กล้าที่จะเปลี่ยนงาน คือกังวลเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานใหม่คิดเป็น 41% จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในการเริ่มงานใหม่ 38% และปัจจัยสุดท้ายคือกังวลว่าจะสูญเสียความมั่นคงในงานตำแหน่งปัจจุบัน 35%
กำลังโหลดความคิดเห็น...