xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยืนยันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน กรณีถูกร้องเรื่องโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยืนยัน ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน หลังถูกร้องเรียนไม่อนุมัติจ่ายเงินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย  กว่า 7 ล้านบาท เผยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาในการใช้งบประมาณได้ รายละเอียด...
กำลังโหลดความคิดเห็น