xs
xsm
sm
md
lg

OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” โชว์สินค้าจากขยะฝีมือชาวบ้าน สร้างจิตสำนึกพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หมวก ทำจากซองกาแฟทรีอินวิน ผลงานของชาวบ้านบ้านหนองกุง อ.เมืองขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” จ.ขอนแก่น ส่งเสริมชาวบ้านหนองกุง ร่วมคัดแยกขยะ นำขยะผลิตเป็นสินค้าทั้งพวงหรีดจากลอตเตอรี่ เหรียญโปรยทาน ไม้กวาดจากขวดน้ำอัดลม ฯลฯ ชี้ประโยชน์ลดปริมาณขยะ ชาวบ้านมีรายได้ สร้างจิตสำนึกมุ่งพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาวัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดงาน “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” โดยมีนายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิดงาน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Together รักษ์ แอทหนองกุง ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับคลังปิโตรเลียมขอนแก่น

ภายในงานมีบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการรักษ์ แอทหนองกุง และบูทอื่นๆ จากชุมชน เช่น หมูแดดเดียวจากชุมชนหนองกุงหมู่ 2, ปลาส้มจากชุมชนบ้านดอนยาง หมู่ 1, แหนมหมูจากชุมชนบ้านหนองไผ่ หมู่ 24, ตะกร้าเส้นพลาสติกและไข่เค็มสมุนไพรจากกลุ่มบทบาทสตรีหนองหิน หมู่ 24 และดินปลูกจากชุมชนบ้านศิลา หมู่ 1 เป็นต้น

นางปิยะฉัตร ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้านหนองกุง หมู่ 2 กล่าวว่า โออาร์เข้ามาสนับสนุนชาวบ้านหนองกุงให้คัดแยกขยะ พร้อมให้ทุนสนับสนุนนำขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เสริมสร้างความรู้ใช้ฝีมือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยชาวบ้านที่รวมตัวกันจะมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสัมมาชีพ จะทำเหรียญโปรยทาน ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ฯลฯ

กลุ่มตลาดนัดขยะ จะคัดแยกเอาขวดน้ำอัดลมมาผลิตเป็นไม้กวาดพันปี ซึ่งบ่งบอกถึงความทนทาน นำกระป๋องน้ำอัดลมมาทำเป็นตะกร้าที่ดูเก๋ไก๋ กลุ่มขยะอินทรีย์ หมู่ 2 ทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ น้ำหมักจากเศษอาหาร และกลุ่มขยะอินทรีย์ หมู่ 17 ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ เช่น ไม้ตีข้าว กระติ๊บข้าว

นางปิยะฉัตร ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้านหนองกุง หมู่ 2


การเข้ามาส่งเสริมของโออาร์ ทำให้ชาวบ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ชาวบ้านแต่ละหลังคาเรือนจะมารวมกลุ่มกันทำงานที่วัดสว่างสุทธาราม แยกกันทำงานไปตามความถนัด นำขยะคัดแยกแล้ว เช่น ขวดน้ำอัดลมนำมาทำเป็นไม้กวาด ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาผลิตเป็นเหรียญโปรยทาน ลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลรวบรวมมาทำเป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด ส่วนเศษอาหาร ผลไม้ นำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพ

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2564 ที่โออาร์เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านหนองกุง ทำให้ชาวบ้านมีความสามัคคี สนใจพัฒนาฝีมือการทำงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำผลิตภัณฑ์จากขยะ จนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ในวงกว้าง สินค้าที่ผลิตจากขยะ สามารถใช้ได้จริง ขายได้จริง มีรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนบ้านหนองกุง ที่สุดทำให้ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความสุขจากโครงการรักษ์แอทหนองกุง
ทั้งนี้ โครงการ Together รักษ์ แอท หนองกุง ยังประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยตลอด 4 ปีที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 700 ครัวเรือน ก่อให้เกิดกลุ่มสัมมาชีพ และมีรายได้จากการแยกขยะกว่า 400,000 บาท อีกทั้ง ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะภายในชุมชนได้ถึง 40.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

การจัดกิจกรรมวันนี้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ จากการเข้าร่วมโครงการ รักษ์ แอทหนองกุง ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจ ตลอดจนยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “Small” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และในด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อก้าวที่มั่นคงสู่เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในปี 2030 (OR 2030 Goals) ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น