xs
xsm
sm
md
lg

OR จัดงาน “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” ส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการขยะแบบครบงจร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์OR จัดกิจกรรม “รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์” จ.ขอนแก่น สร้างจิตสำนึกเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิด งาน "รักษ์ แอทหนองกุง แฟร์"  ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Together รักษ์ แอทหนองกุง ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การสร้างรายได้ พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน


นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน พร้อมกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับคลังปิโตรเลียมขอนแก่น โดยภายในงานมีบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการรักษ์ แอทหนองกุง และบูทอื่นๆ จากชุมชน


โครงการ Together รักษ์ แอท หนองกุง ประสบความสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ไปต่อยอด โดยตลอด 4 ปีที่ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน ทำให้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการกว่า 700 ครัวเรือน สร้างรายได้จากการแยกขยะกว่า 400,000 บาท อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการขยะภายในชุมชนได้ถึง 40.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ จากการเข้าร่วมโครงการ รักษ์ แอทหนองกุง ให้กับประชาชน และผู้ที่สนใจ


กำลังโหลดความคิดเห็น