xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนฟื้นฟูฯ ขอนแก่นชี้แจงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายกรณีเจรจาขอชำระหนี้แทน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (16 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายสานิต เชิดโคกสี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการเป็นสมาชิกกองทุน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของเกษตรกรสมาชิก


โดยมีนายประดิษฐ์ สิงสง รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาขอนแก่น นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี คณะอนุกรรมการเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และทีมงานจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา สาขาจังหวัดขอนแก่น นายพิษณุ นามศรี ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น นายสุพรรณ จิตชื่น กรรมการ นายสุบิน ลากุล กรรมการ นายทองสูญ คุณทะวงศ์ กรรมการ นางเข็มพร ใจขาน กรรมการ น.ส.เครือวัลย์ อุนผาง ผู้ตรวจสอบกิจการ น.ส.ปิ่นชฎา บำเพ็ญเลิศวงศ์ ผู้จัดการ และเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ที่ขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตรกร และขึ้นทะเบียนหนี้เป็นที่ เรียบร้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเจรจาขอชำระหนี้แทน จำนวน 12 ราย ร่วมรับฟังการชี้แจง


นายสานิต เชิดโคกสี หน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในวันนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับทางคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พระยืน เพื่อจะชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์การเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองฟื้นฟูที่เป็นหนี้อยู่ที่สหกรณ์ยูเนี่ยนพระยืน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 กว่าราย


ด้านนายพิษณุ นามศรี ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอพระยืน ระบุว่า การจัดประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ทางสมาชิกได้รับความรู้ ได้รับความกระจ่างหลายอย่าง พี่น้องผู้ใด ที่ได้รับฟังการชี้แจงโปรดช่วยนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาในวันนี้นำไปเผยแพร่ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบเป็นการต่อไป ซึ่งจะเกิดผลดีต่อตัวของเกษตรกรกำลังโหลดความคิดเห็น