xs
xsm
sm
md
lg

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 วางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตสลักพระ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผอ.สำนักที่ 3 นั่งหัวโต๊ะ ประชุมวางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตสลักพระ และอุทยานเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ระวังภัยจากช้างป่า

วันนี้ (12 ก.พ.) ที่ศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายประวัฒน์ พวงทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และนายอุทัย ขันทอง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 
นอกจากนี้ นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ยังได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยมีนายประวัฒน์ พวงทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร น.ส.กนกวรรณ ตรุยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย การอบรมจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 
สำหรับสถานการณ์ไฟป่าเมื่อวันที่ 11 ก.พ.67 ที่ผ่านมานั้น นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ประชุมหน่วยร่วมปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 10 ก.พ.67 และพบว่าช่วงกลางคืนมีฝนตกตอนกลางของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บริเวณหน่วยแม่ละมุ่น หม่องกระแทะ สะด่อง และสลักพระ คิดเป็นประมาณ 30% ของพื้นที่ทั้งหมด จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลังเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เพื่อควบคุมไฟป่าตามจุด hotspot และตรึงกำลังลาดตระเวนตรวจหาและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ที่ไม่พบจุด hotspot จำนวน 5 โซน รวมอัตรากำลัง จำนวน 202 นาย ผ่านทางระบบ Video Conference ดังนี้ 
1.พื้นที่หนองรี จำนวน 47 นาย ประกอบด้วย หน่วยหนองรี หน่วยวังยาง หน่วยเขาช่องประตู หน่วยสลอบ ชุดเสือไฟฉะเชิงเทรา และชุดเสือไฟโคราช 2.พื้นที่ช่องหล่า จำนวน 25 นาย ประกอบด้วย หน่วยช่องหล่า หน่วยผาลาด หน่วยท่าทุ่งนา หน่วยหนองหอย และเขตห้ามล่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

3.พื้นที่ทุ่งสลักพระ จำนวน 30 นาย ประกอบด้วย หน่วยสลักพระ หน่วยห้วยล้อ หน่วยห้วยสะด่อง และชุดเสือไฟอุทัยธานี 

4.พื้นที่แก่งแคบ จำนวน 20 นาย ประกอบด้วย สถานีสลักพระ-เอราวัณ ชุดเสือไฟชุมพร และชุดเสือไฟนครศรีธรรมราช และ 5.พื้นที่แม่ปลาสร้อย จำนวน 30 นาย ประกอบด้วย หน่วยแม่ปลาสร้อย หน่วยแม่ละมุ่น หน่วยแก่งแคบ หน่วยหม่องกระแทะ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าศรีสวัสดิ์ ชุดเสือไฟนราธิวาส ชุดเสือไฟชุมพร ชุดเสือไฟนครศรีธรรมราช และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยกำชับให้ชุดปฏิบัติงานทุกชุดเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และระวังอันตรายจากช้างป่าในพื้นที่ด้วยความระมัดระวัง
 
ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) ประจำศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราช ร่วมกับชุดเสือไฟชุมพร รวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ (หน่วยพิทักษ์ป่าหม่องกระแทะ) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งขาติเขาแหลม ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบ fire hotspot เเละทำเเนวกันไฟและเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และตรวจหาไฟไหม้ป่าด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พบมีกลุ่มควันในพื้นที่บ้านท่าสนุน หมู่ 4 ต.ด่านแม่เเฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ ที่พิกัด 47P 522805E 1613425N และที่พิกัด 47P 522773E 1611531 บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าดับไฟทางตรงได้ เนื่องจากพบร่องรอยช้างป่าอาศัยบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดไฟ เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลาม

ขณะที่นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา (ประธาน ทสม.อำเภอเมืองกาญจนบุรี/รองประธาน ทสม.จังหวัดกาญจนบุรี/ประธานเครือข่าย ทสม.ตำบลช่องสะเดา) พร้อมด้วยเครือข่าย ทสม.ตำบลช่องสะเดา เป็นตัวแทนนายวีระชัย ใจดี นายกสโมสรโรตารี่กระทุ่มแบน มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาคสนามในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สลักพระ โดยมีนายประวัฒน์ พวงทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำส่งต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาคสนามในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น