xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.โคราชจ่อชงชี้มูลความผิด 3 อปท.ฉาวโกงซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ป.ป.ช.โคราช จ่อชงชี้มูลความผิด 3 อปท.ในนครราชสีมา ทต.โชคชัย-ทต.จอหอ-อบต.สีคิ้ว ฉาวโกงซื้อเครื่องออกกำลังกายแพงเกินจริง ระบุข้อมูลชัดฮั้วประมูลกับบริษัทเอกชนโดยไม่อ้างอิงราคาย้อนหลัง 2 ปี พร้อมลุยตรวจสอบจัดซื้อเครื่องเล่นของ อปท.อีก 11 แห่ง 13 สัญญา

วันนี้ (31 มี.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา (ป.ป.ช.จ.นม.) นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ในรอบปี 2565 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา


โดยในด้านการปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้ชี้มูลความผิดทางกฎหมายอาญา 6 คดี ประกอบไปด้วย คดีที่ 1-3 กรณี นายอำพร มณีกรรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา กรณีทุจริตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุหอกระจายข่าวปี 2558 และปี 2560 รวมทั้งทุจริตโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย แพงเกินจริง รวม 3 คดี มูลค่ารวมกว่า 9.7 ล้านบาท, 4. คดีนางสำรวย พยอมใหม่ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง กับพวก กลั่นแกล้งออกคำสั่งให้พนักงานเทศบาลฯ ไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ จ.นครนายก 2 วันโดยมิชอบ

5. คดีนายสุดใจ คำภิระ อดีตนายก อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง กับพวกใช้งบ 5 แสนบาททำโครงการฝึกอบรม ส.อบต. ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยมิชอบ 6. คดีนายบรรเจิด สอพิมาย อดีตนายก อบต.ในเมือง อ.พิมาย กับพวกมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 ระหว่างปี 2558-2559 มูลค่ากว่า 5.8 ล้านบาท


นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยอีกว่า ในส่วนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นออกกำลังกายในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขณะนี้มีร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทั้งหมด 3 แห่งที่ทาง ป.ป.ช.กำลังดำเนินการอยู่ ได้แก่ 1. เทศบาลตำบลโชคชัย ซึ่งสำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 4 แจ้งพฤติการณ์การกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐ ระหว่างปี 2553-2558 แพงเกินจริง จำนวน 10 โครงการ มูลค่ากว่า 12.5 ล้านบาท 

2. เทศบาลตำบลจอหอ กรณีถูกร้องเรียนพฤติการณ์กระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อปี 2555 แพงเกินจริง จำนวน 79 รายการ เป็นเงินมูลค่ากว่า 4.4 ล้านบาท และ 3. กรณีร้องเรียนอดีตนายก อบต.สีคิ้ว มีพฤติการณ์กระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อปี 2556-2557 แพงเกินจริง จำนวน 28 รายการ มูลค่า 1.7 ล้านบาท


ทั้ง 3 คดีนี้พบว่ามีกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหา กำหนดราคาแพงเกินจริงโดยไม่มีการอ้างอิงข้อมูลราคาย้อนหลัง 2 ปีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้ทาง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้มีการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครบทั้งหมดแล้ว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้ ป.ป.ช.ส่วนกลางชี้มูลความผิดทางกฎหมายอาญาต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมายังพบข้อมูลว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมามีการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นในลักษะดังกล่าวตั้งแต่ปี 2553 และเป็นคู่สัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จำนวน 11 หน่วยงาน 13 สัญญาจ้าง ในส่วนประเด็นนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมที่จะลงตรวจสอบว่าการจัดซื้อเครื่องเล่นดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงราคาของเครื่องเล่นว่ามีราคาสูงเกินจริงหรือไม่อย่างไร โดยคาดว่าจะดำเนินการตรวจสอบเครื่องเล่นทั้งหมดได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น