xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจประเมินศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินชุมชน มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน พร้อมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน


วันนี้ (7 พ.ย.) ที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อ.เมือง จ.อุดรธานี ดร.พิเชษฐ์ หนองข้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นายสุเทพ นัฐกานต์กนก กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้แทนองค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร และนายพงษ์พิษณุ ศรีธรรมานุสาร หัวหน้าส่วนการศึกษาและการฝึกอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เดินทางมาตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินชุมชน ของมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรม ซึ่งขอจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มีนายกองตรีบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน อุดรธานี จะเป็นสถานที่สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในชุมชน โดยจะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน


ดร.พิเชษฐ์ หนองข้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในเรื่องการอบรม เพื่อสร้างเครือข่าย อยากจะให้สอนในสถานที่คนเยอะๆ เช่น โรงงาน สถานที่ท่องเที่ยว บนถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุ พ่อค้า แม่ค้า จักรยานยนต์รับจ้าง เพราะเจอเหตุก่อนทีมกู้ภัย จะมีโอกาสรอดชีวิตได้สูงในระหว่างที่รถโรงพยาบาลยังเดินทางมาไม่ถึง


กำลังโหลดความคิดเห็น