xs
xsm
sm
md
lg

“ศักดิ์สยาม” หารือเอกอัครราชทูต EU พัฒนาขนส่ง-หนุนบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศักดิ์สยาม” หารือเอกอัครราชทูต EU พัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง ไทย-สหภาพยุโรป ร่วมมือ EASA บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ พร้อมหนุนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4 มิติดันไทยเป็นศูนย์กลางในอาเซียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ H.E. Mr. David Daly เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่งในประเด็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยมี นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง (ขร.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือใน 3 ประเด็นด้านคมนาคมขนส่ง ได้แก่
1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญใน 4 มิติของกระทรวงคมนาคมและการพิจารณาแนวทางในการร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์เกตเวย์ระดับโลกของยุโรป (the European Global gateway strategy) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน การขนส่งอัจฉริยะ การขนส่งที่ยั่งยืน และเสริมสร้างความปลอดภัยในทุกรูปแบบการขนส่ง รวมทั้งการเชื่อมโยงสินค้า ผู้คนและบริการทั่วโลก
2. ความร่วมมือ EU-อาเซียน ด้านการใช้ระบบการควบคุมการเดินรถไฟด้วยระบบอาณัติสัญญาณกลาง (European Rail Traffic Management System : ERTMS) ในภูมิภาค ซึ่งระบบ ERTMS เป็นระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับสำหรับกลุ่มสหภาพยุโรปและหลายประเทศทั่วโลก โดยเป็นระบบที่มุ่งหมายในการเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟในแง่ของการเพิ่มความจุของทางรถไฟ ทั้งนี้ แต่ละประเทศสามารถนำมาศึกษาและพิจารณานำระบบดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้สามารถเดินรถไฟระหว่างกันได้ 

3. ความร่วมมือกับองค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (the European Aviation Safety Agency: EASA) ในประเด็นการดำเนินการระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Services: HEMS) สืบเนื่องจาก EASA ได้หารือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เกี่ยวกับการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินและการกำกับดูแลการปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ปัจจุบัน กพท.ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้การรับรอง HEMS แก่ผู้ประกอบการเฮลิคอปเตอร์ที่ประสงค์จะให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อประโยชน์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ลดอัตราการสูญเสีย 


ทั้งนี้ ประเด็นการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย-สหภาพยุโรป (EU) ด้านคมนาคมขนส่งในครั้งนี้ ทางฝ่ายสหภาพยุโรปให้ความสนใจในวิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคมทั้ง 4 มิติ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง โครงการ Land Bridge ชุมพร-ระนอง โครงการ MR-MAP รวมไปถึงแนวทางที่กระทรวงคมนาคมจะผลักดันการขนส่งด้วยพลังงานสะอาดทั้งรถโดยสารสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ และรถไฟระหว่างเมือง โดยทั้ง 2 ฝ่ายเห็นร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือและผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น