xs
xsm
sm
md
lg

ไทย-ลาวเปิดพรมแดนลุ่มน้ำโขงตอนบนเต็มพิกัด สินค้าทะลักผ่านเส้นทางอาร์ 3-สามเหลี่ยมทองคำคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สามเหลี่ยมทองคำ - เริ่มคึกคักทั้งคนทั้งของ..หลังไทย-ลาวไฟเขียวเปิด 4 จุดผ่านแดนถาวรตลอดแนวเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว แม้คนข้ามแดนยังไม่หนาตาเหมือนก่อนโควิดระบาด แต่สินค้าทะลักผ่านสะพานข้ามโขง 4 ขึ้นเส้นทางอาร์ 3 เอ เพียบแล้ว


หลังจังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ได้ร่วมกันเปิดจุดผ่านแดนถาวรทั้ง 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จุดผ่านแดนถาวรหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบั๊ก ต.เวียง อ.เชียงของ และจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ ตั้งแต่ 18 พ.ค. 65 เป็นต้นมา พบว่าการข้ามแดนเข้าออกยังไม่คึกคักเหมือนช่วงก่อนปิดด่านสกัดโควิด หรือก่อนต้นปี 2563

ซึ่งวันแรกของการเปิดด่านฯ สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ มีทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้า 458 คน ออก 459 คน ขณะที่การขนส่งสินค้าผ่านสะพานฯ ยังคงคึกคัก มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว เพื่อส่งสินค้าไปตามถนนอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีน ต่อเนื่อง

โดยปี 64 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรเชียงของระบุว่ามีการส่งออกจาก อ.เชียงของ รวม 37,194,166,785.55 บาท เป็นการส่งออกไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผ่านถนนอาร์สามเอมากที่สุดถึง 32,643,515,226.26 บาท และ สปป.ลาว 4,514,240,524.04 บาท ที่เหลือเป็นการส่งไปยังประเทศเมียนมา สำหรับปี 2565 พบว่าส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเนื้อกระบือแช่แข็ง ขนไก่งวง ก๊าซบิวเทน กระเบื้องปูพื้น ฯลฯ จากไทยไปยังแขวงบ่อแก้ว


ส่วนด่านพรมแดนของเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม อ.เชียงแสน วันแรก (18 พ.ค.) สปป.ลาวยังไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออกผ่านด่านสากลเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง และด่านฯ เมืองต้นผึ้ง แต่เปิดให้เฉพาะเรือลาวเทียบฝั่งขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจาก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ข้ามไปยังเมืองต้นผึ้งได้เท่านั้น ส่วนเรือไทยให้ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ

อย่างไรก็ตาม หลังผู้บริหาร จ.เชียงรายได้เจรจากับเจ้าเมืองเมืองต้นผึ้ง และผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่บริหารงานขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง สปป.ลาว เพื่อทำความเข้าใจถึงความร่วมมือระหว่างแขวงบ่อแก้วกับ จ.เชียงราย ที่ตกลงเปิดจุดผ่านแดนถาวรร่วมกันทั้ง 4 แห่ง วันต่อมา (19 พ.ค.) ทาง สปป.ลาวก็เปิดให้มีการเดินทางเข้าออกผ่านด่านฯ ทั้ง 2 ตามปกติแล้ว


ด้านท่านคำเกิ่ง ผิววันนา หัวหน้าห้องว่าการแขวงบ่อแก้ว ได้มีหนังสือแจ้งถึงหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าเมืองในแขวงบ่อแก้ว ให้ทราบถึงการปฏิบัติในการเปิดด่านพรมแดนกับ จ.เชียงราย ย้ำให้บริการผู้เดินทางเข้าออกแดนด้วยเอกสารและยานพาหนะรูปแบบต่างๆ เหมือนกับช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ผู้เดินทางเข้าแขวงบ่อแก้วต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน มีผลตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง กรณีที่ไม่มีผลตรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจให้โดยผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 หลังจากนี้อย่างใกล้ชิด

ขณะที่ จ.เชียงรายได้ประกาศให้การเดินทางเข้าเมืองต้องปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.กำหนด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบให้ยืนยันผลตรวจ ATK ที่เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากพบว่าผลเป็นบวกให้เข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 5-7 วัน หากเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าพักสถานกักกันที่ทางราชการจัดไว้ให้ส่วนชาวต่างชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง รวมทั้งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Pass และมีการประกันไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯลฯ
กำลังโหลดความคิดเห็น