xs
xsm
sm
md
lg

ศรีสะเกษจัดใหญ่ “วันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน” อโรคยาศาล โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ 800 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศรีสะเกษ - อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จัดยิ่งใหญ่สืบสานประเพณีท้องถิ่น “งานวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน” อโรคยาศาลโบราณสถานเก่าแก่ อายุกว่า 800 ปี นายอำเภอปรางค์กู่เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและกราบไหว้ปราสาทศักดิ์สิทธิ์

วันนี้ (16 เม.ย.) ที่โบราณสถานปราสาททามจาน หมู่ที่ 12 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดวันไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) ซึ่ง นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ ร่วมกับผู้บริหาร อบต.สมอ สภาวัฒนธรรมตำบลสมอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาว ต.สมอ ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา


โดยมีการจัดเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ประกอบด้วย หัวหมู เป็ด ไก่ อาหาร ผลไม้ต่างๆ จำนวนมาก นำมาประกอบพิธีไหว้พระธาตุทามจาน ผู้มาร่วมพิธีทุกคนได้พากันแต่งกายด้วยชุดเผ่าเขมรโบราณอย่างสวยงาม นายอำเภอปรางค์กู่ได้นำผู้มาร่วมพิธีทุกคนจุดธูปเทียนบูชาไหว้พระธาตุทามจาน และนางทิพวรรณได้นำเอาพวงมาลัยดอกไม้สีเหลืองเข้าไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมมีการรำบวงสรวง ท่ามกลางข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาว ต.สมอ จำนวนมากมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ


ดร.วิลดา อินฉัตร อดีต สว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ปราสาททามจานเป็นปราสาทที่เก่าแก่มาก และเป็นสถานที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ ที่มีปราสาทกระจายอยู่หลายแห่ง โดยประเพณีการไหว้พระธาตุปราสาททามจานเป็นประเพณีที่ดีงามปฏิบัติสืบต่อกันมานานหลายสิบปีแล้ว ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศได้มาเที่ยวชมปราสาททามจานซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบเขมรโบราณที่เก่าแก่สวยงามมาก และมากราบไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในปราสาทที่ยิ่งใหญ่สวยงามนี้


นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ กล่าวว่า ตำบลสมอมีโบราณสถานที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ปราสาททามจาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทามจาน หมู่ที่ 12 โบราณสถานแห่งนี้เป็น "อโรคยาศาล" หรือ ศาสนสถานประจำโรงพยาบาล 1 ใน 102 แห่ง ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรทรงโปรดให้สร้างขึ้นเช่นเดียวกับโบราณสถานรูปแบบเดียวกันกับอีกหลายแห่ง ที่พบกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1724-พ.ศ. 1763) หรือประมาณ 800 กว่าปีมาแล้ว


ในปี 2552 สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี ได้บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี พบโบราณวัตถุสำคัญ ประกอบด้วย ศิลาจารึก และรูปเคารพต่างๆ เช่น พระพุทธรูปที่เรียกว่า ไกสัชยคุรุไวฑูรย์ เป็นต้น โบราณวัตถุดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี แต่ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโบราณสถาน ปราสาททามจานได้ไปอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับโบราณสถาน เป็นการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นงานไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป


นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ กล่าวว่า โครงการวันไหว้พระธาตุปราสาททามจานเป็นโครงการฯ ที่ดี เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้ คงไว้ในชุมชน และโบราณสถานแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน นอกจากนี้ยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนและของจังหวัดต่อไปในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากผู้นำชุมชนแล้ว ยังมีเด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม มาซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเรียนรู้ พร้อมที่จะเป็นคนสืบสานประเพณีท้องถิ่นในรุ่นต่อไป ตนจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้มาเยี่ยมชมความสวยงามของปราสาททามจาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ


กำลังโหลดความคิดเห็น