xs
xsm
sm
md
lg

"1 เมษา วันข้าราชการไทย" รวมพลังจิตอาสาเพื่อบริการประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี จัดกิจกรรม "1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" จิตอาสา บริการเพื่อเกษตรกร


วันนี้ (31 มี.ค.) ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี นายรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” จิตอาสาบริการเพื่อเกษตร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 200 คน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี กล่าวว่า “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสา” เพื่อให้บริการประชาชนขึ้นในวันนี้


โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยการผลิตทางด้านปศุสัตว์ สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำพร้อมแจกพันธุ์ปลา ส่งเสริมกล้าพันธุ์พืช และแหนแดง

สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็น “วันข้าราชการพลเรือน”


เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 และยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 


กำลังโหลดความคิดเห็น