xs
xsm
sm
md
lg

“30 ปี กรมคุมประพฤติ” มุ่งแก้ไข พัฒนา และเฝ้าระวังผู้กระทำผิดร่วมกับชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมวันนี้ (15 มี.ค.) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี ภายใต้หัวข้อ “อาสาทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ” พร้อมมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สนับสนุนภารกิจงานคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ. 2565 และโล่รางวัล DOP KM AWARDS โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม และเยี่ยมชมนิทรรศการ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวิตถวัลย์ กล่าวว่า นับเป็นเวลา 30 ปีที่กรมคุมประพฤติ ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดสะท้อนให้ได้เห็นจากกิจกรรมในวันนี้ ทั้งการบริจาคโลหิตที่ได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อสำรองโลหิตสำหรับผู้ป่วย พร้อมทั้งนำกำลังผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การทำแนวป้องกันไฟป่า การเก็บขยะตามชายหาด ตลอดจนการปลูกต้นไม้นานาชนิด อันเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเองของผู้ถูกคุมความประพฤติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นโต้โผในการเฟ้นหาสุดยอดฝีมือการทำอาหารทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค สู่การแข่งขันเพื่อชิงแชมป์ในระดับประเทศ อันเป็นการแสดงพลังขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ เพื่อมุ่งสร้างงานสร้างอาชีพด้านการทำอาหารแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีการฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย จนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้เตรียมจัดทำช่องทางเพื่อนำเสนอจุดจำหน่ายสินค้าและอาหารของผู้ถูกคุมความประพฤติ อันเป็นการต่อยอดกิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th และสื่อสังคมออนไลน์ของกรมคุมประพฤติ
กำลังโหลดความคิดเห็น