xs
xsm
sm
md
lg

สร้างชื่อต่อเนื่อง! "ด.ญ.อริสา" นักเรียน ร.ร.เมทนีดล ล่าสุดคว้าเหรียญทองผลงานวิจัยระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเมทนีดล สร้างชื่ออีกครั้งกับผลรางวัลเหรียญทองระดับโลกในการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำขยะในโรงเรียนทำปุ๋ยไส้เดือนดิน จากการประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ประเทศมาเลเซีย

เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล Mr. Allan John Philp (T.Allan) Mr. Rhine Jay Dimla (T.Jay) นางสาวภัทราภรณ์ วรชิน นางสาวสุพรรษา บุตรเขียว รวมถึงบุคลากรโรงเรียนฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติ The NEGERI SEMBILAN INTERNATIONAL EXPOSITION 2021 COMPETITION (NSIEx 2021) 4th October 2021 Organizer: The Innovation and Commercialization Unit, Office of Industrial Linkages, Community and Alumni, UiTM Negeri Sembilan Branch

จัดโดย Universiti Teknologi MARA (Globally Renowned University of Science, Technology, Humanities and Entrepreneurship) การประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจากประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ผลงาน จาก 55 สถาบัน โดยรางวัลดังกล่าวได้ประกาศและมอบในพิธีปิดการประชุม Award Ceremony จัดขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2021 ที่ประเทศมาเลเซีย

ด.ญ.อริสา อิวาย นักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เจ้าของเหรียญทองรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว เล่าถึงแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ นั้นตนได้มาจากบุคคลสำคัญ 2 ท่าน ท่านแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพในด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ พระองค์ท่านทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีแนวพระราชดำริแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตนเองและเพื่อนๆ จึงสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่านเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้

แรงบันดาลใจที่ 2 มาจากคุณแม่ คือ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์สอนประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกครั้งที่คุณแม่เดินทางร่วมงานประชุมระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ หากมีโอกาสตนก็จะติดตามคุณแม่ไปด้วย ทำให้ตนมีความรู้ใหม่ๆ จากนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายชาติ ความรู้ที่ได้มาจากเวทีวิชาการต่างๆ ช่วยได้มากในการคิดค้นหรือวิเคราะห์โจทย์การทำศึกษาวิจัย หากติดขัดในประเด็นไหนก็สอบถามขอความรู้จากคุณแม่

“ในโอกาสนี้ หนูต้องขอขอบพระคุณท่าน ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลที่ให้การสนับสนุนในการทำวิจัยและส่งเสริมกิจกรรมประสบการณ์ และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานวิจัยที่มีความสุขที่โรงเรียนเมทนีดล และขอขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างมากที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้วยดีเสมอมา” ด.ญ.อริสากล่าว

 ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
ด้าน ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ระบุว่า ด.ญ.อริสา เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล ที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการการจัดการขยะในโรงเรียน โดยนำมาทำปุ๋ยไส้เดือนดินในโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมากตามปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเรียนรู้คิดเป็นด้วยตนเองของโรงเรียนอีกด้วย

ซึ่งการรับรางวัลผลงานการวิจัยระดับโลกในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าตัวน้องอริสานำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการจัดการขยะนำไปทำปุ๋ยไส้เดือนดินไปต่อยอดทำผลงานวิจัยส่งเข้าประกวด จนคว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Medal ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติระดับโลกที่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ของ ด.ญ.อริสา ถือได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดขอนแก่น และประเทศไทย


ขณะที่ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณแม่น้องอริสาบอกว่า หากมีโอกาสในช่วงปิดเทอม น้องอริสาชอบติดตามตนไปร่วมงานประชุมสัมมนาในที่ต่างๆ ทั้งการประชุมวิชาการ งานภาคสนามและงานสอนนักศึกษา ได้ซึมซับความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหนังสือและทำโครงงานที่โรงเรียน

ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้ว เช่น ในปี 2561 ขณะเรียนอยู่ระดับชั้น ป.5 ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ที่ ประเทศเมียนมา ถัดจากนั้นช่วงที่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ได้นำเสนอผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองด้วยโปสเตอร์และปากเปล่าบนเวทีในการประชุมวิชาการนานาชาติระดับโลก เกี่ยวกับเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม the 17th World Lake Conference 2018 under the theme of “Harmonious Coexistence of Humans and Lakes -Toward Sustainable Ecosystem Services.” ที่เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับคำชื่นชมจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก


ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา น้องอริสา นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเมทนีดล ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “รางวัลด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการเกษตร” จากสถาบันฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เอเรคอน ที่ประเทศกัมพูชา และล่าสุด ปี พ.ศ. 2564 น้องอริสาได้รับรางวัลวิจัยเหรียญทองระดับโลก ในการนำเสนอผลงานจากการประชุมนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ที่ประเทศมาเลเซีย


กำลังโหลดความคิดเห็น