xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิด “บ้านหนองเต่า เชียงดาว” 14 วัน พร้อมประกาศอีก 3 หย่อมบ้านเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติสั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่า เชียงดาว เป็นเวลา 14 วัน พร้อมประกาศให้อีก 3 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านนาน้อย หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ และหย่อมบ้านป่าบงงาม เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก


วันนี้ (13 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมากนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติให้ปิดหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564

โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ในการนี้ ได้ออกประกาศให้พื้นที่หย่อมบ้านนาน้อยของบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ ของหมู่บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ และหย่อมบ้านป่าบงงาม ของหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออกเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2564 เช่นเดียวกัน เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในหย่อมบ้านดังกล่าว และขอให้ประชาชนในพื้นที่หย่อมบ้านนาน้อย ของบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ ของหมู่บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ และหย่อมบ้านป่าบงงาม ของหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอเชียงดาว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...