xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิดหมู่บ้านและอาคารในอำเภอหางดงและสันกำแพง คุมโควิด-19 ระบาดชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มีมติสั่งปิดหมู่บ้านและอาคารในพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสันกำแพงเป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 หลังพบการแพร่ระบาดในชุมชน กำชับผู้สัมผัสเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน และกักตัวอย่างเคร่งครัด


วันนี้ (30 ส.ค.) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และหอพัก นายคำ พวงพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 21/4 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการระบาดในชุมชนนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เนื่องจากอาจมีการระบาดในแคมป์และหอพักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้มีมติให้ปิดหย่อมบ้านซอย 2 และซอย 3 และอาคารจิตรุ่งเรือง หมู่บ้านสันไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เช่นเดียวกัน เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน


โดยกำหนดให้ผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่ข้างต้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกคน ซึ่งหากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอหางดง และนายอำเภอสันกำแพง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากพบผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น