xs
xsm
sm
md
lg

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่สั่งปิดอีก 4 สถานที่เสี่ยง 14 วัน สกัดเชื้อโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 4 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางเข้าไปในพื้นที่


วันนี้ (30 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานว่าตรวจพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามสถานที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งฯ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวเพิ่มอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัท คำหล้าฟ้าว จำกัด ตั้งอยู่ภายในไนท์บาซาร์เพลส เลขที่ 41 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่, 2) โกดังลำไยเจ๊นา ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว, 3) ร้าน 9P Kitchen ตั้งอยู่เลขที่ 181/20 โพธาราม ซอย 3 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป คาร์เร้นท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภอตามพื้นที่ดังกล่าว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น