xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิด 14 วัน “ร้านลาบริมทาง” แม่โจ้คุมโควิด ระบาดลามจาก “บ.เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดร้านลาบริมทางแม่โจ้ หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย พร้อมขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


วันนี้ (11 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในแผนกคัดและบรรจุ (Packing) บริษัท เชียงใหม่ โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 14 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มก้อน และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ไปสู่ชุมชน โดยพบการระบาดในร้านลาบริมทางแม่โจ้

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอสันทรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีมติให้ออกคำสั่ง ที่ 146/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดร้านลาบริมทางแม่โจ้ ตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ 7 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอสันทรายในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...