xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีมีมติให้ปิดบริษัทบีฟู้ดส์ พร้อมจัดหา รพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี มีมติให้ปิดบริษัทบีฟู้ดส์ และตรวจคัดกรองพนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้กักตัวจนครบ 14 วัน พร้อมจัดหา รพ.สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 25/2564 โดยมีเรื่องสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาคือ การปิดสถานประกอบการ/โรงงาน การปิดพื้นที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว การดำเนินงานสถานที่กักกันตัวของรัฐ และการจัดหาโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเย็นวานนี้ (5 ก.ค.)

โดยมีการพิจารณาปิดบริษัทบีฟู้ดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเนล จังหวัดลพบุรี เพื่อทำความสะอาด Deep cleaning และให้บริษัทฯ จัดทำแผน/มาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานก่อนจะเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นพนักงานของบริษัทและที่เกี่ยวข้องรวม 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ประมาณ 6,700 คน โดยพบการกระจายจากโรงไก่สดไปยังโรงนึ่ง เนื่องจากพนักงานอยู่ร่วมบ้านกัน

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและทีมสาธารณสุขอำเภอได้เข้าไปตรวจเชิงรุก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 จำนวน 83 ราย พบเชื้อ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.11 และมีการตรวจเชิงรุกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จำนวน 296 ราย รอผลการตรวจ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564) โดยทางอำเภอพัฒนานิคม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ได้เข้าไปดูแลให้ผู้เสี่ยงสูงในชุมชนทุกคนเข้าสู่มาตรการกักตัวแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ทีมอำเภอต่างๆ ได้แก่ สาธารณสุขอำเภอ อสม.องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ให้รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เพื่อเข้าสู่มาตรการควบคุมและมาตรการกักตัว สำหรับที่บริษัท บีฟู้ดส์ฯ จะมีการตรวจคัดกรองพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในวันพรุ่งนี้ (6 ก.ค.) จะมีการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ครั้งที่ 3 อีกประมาณ 2,000 กว่าคน เพื่อค้นหาผู้ป่วย ส่วนพนักงานที่ต้องหยุดเนื่องจากบริษัทปิดนั้น ได้แจ้งให้บริษัทกำกับดูแลไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอจะเข้าไปกำกับดูแลด้วย

สำหรับสถานการณ์ในสีนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 112 คน แยกเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริษัมินิแบ จำนวน 2 คน ยอดสะสม 64 คน และจากพนักงาน บริษัทบีฟู้ดส์ จำนวน 73 คน ยอดสะสม 194 ราย และผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง จำนวน 37 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น