xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีสะดุ้ง! วันเดียว 25 ราย กลุ่มคัสเตอร์โรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ลพบุรีเผยสถานการณ์โควิด-19 กรณีพบกลุ่มคัสเตอร์โรงงานขนาดใหญ่ วันนี้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 25 ราย จังหวัดกำหนดมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงาน

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่ห้องพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน 2564 จ.ลพบุรี กรณีคัสเตอร์โรงงานขนาดใหญ่ของจังหวัดลพบุรี โดยในระยะนี้ปรากฏการระบาดของโรคในกลุ่มพนักงานบริษัทมินิแบร์ (โรงงานลพบุรี) ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน หมู่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จำนวนหลายราย

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีได้เข้าไปดำเนินการค้นหาเชิงรุกพนักงานจำนวน 502 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยทราบผลตรวจวันนี้ ปรากฏว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 22 คน รวมรายที่ตรวจพบเชื้อก่อนหน้านั้น 11 ราย รวมเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงงานมินิแบร์ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 33 ราย จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 14,275 คน 24 แผนก พบเชื้อ 3 แผนก ไม่พบเชื้อ 21 แผนก ซึ่งทางโรงงานได้ทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (Deep Clean) และปิดพื้นที่เป็นเวลา 3 วัน ส่วนโรงงานอื่นในจังหวัดลพบุรี ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 คือโรงงานบีฟู๊ดส์ พบพนักงานโควิด-19 จำนวน 4 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้เข้าสอบสวนควบคุมโรคและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายแล้ว


นายแพทย์ชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เผยว่า คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้ประชุมด่วนเพื่อพิจารณาหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มโรงงานในจังหวัดลพบุรี และได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังในโรงงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้มีการคัดกรองพนักงานเข้าทำงาน

หากพบพนักงานมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจหรือสอบถามทราบว่ามีญาติหรือคนข้างบ้านของพนักงานป่วยเป็นโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจากพื้นที่ระบาด หรือมีญาติทำงานในโรงงานที่พบผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน
และยังกำหนดให้ห้ามสับเปลี่ยนพนักงานประจำแผนกและเคลื่อนย้ายพนักงานข้ามจังหวัดในทุกระดับ พร้อมทั้งให้โรงงานจัดทำทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน และกำหนดผังการปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสอบทานการปฏิบัติงานได้จริง
และรายชื่อพนักงานประจำรถรับส่ง


นอกจากนี้ ยังกำหนดให้โรงงานการสร้างความเข้าใจกับพนักงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยให้เข้มงวดกับจุดสัมผัสร่วมของพนักงานที่เป็นสถานที่กลาง ได้แก่ ห้องอาหาร ให้เว้นระยะห่างและใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารส่วนบุคคล ดูแลทำความสะอาดห้องสุขา รวมทั้งดูแลควบคุมเขตสูบบุหรี่มีความเสี่ยงอย่างมากในช่วงเวลาที่พนักงานพักและมักมารวมตัวกันสูบบุหรี่ และให้โรงงานจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ มาตรการการเฝ้าระวังควบคุมโรคของโรงงานกรณีมีผู้ติดเชื้อ และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบทันที

สำหรับสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19 ของจังหวัดลพบุรีวันนี้ (29 มิ.ย.) พบผู้ป่วยเพิ่ม 25 ราย เป็นคัสเตอร์บริษัทมินิแบร์ (โรงงานลพบุรี) 22 ราย คัสเตอร์โรงงานบีฟู๊ดส์ 1 ราย และเป็นผู้สัมผัสมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง 2 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 485 ราย รักษาหายแล้ว 394 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 88 ราย


กำลังโหลดความคิดเห็น