xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการโรคติดต่อลพบุรีเห็นชอบแนวทางควบคุมโรคในโรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เห็นชอบแนวทางควบคุมโรคในโรงงานและสถานประกอบการ จัดทำสถานที่กักกันในสถานประกอบการกรณีที่มีการติดเชื้อในโรงงาน โดยกำหนดมาตรการกำกับผู้ถูกกักกันตัวให้ปฏิบัติตามคำสั่งการกักกันอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (15 มิ.ย.) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีมีผู้ติดเชื้อจากคัสเตอร์ CPF จ.สระบุรี รวม 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.07 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี จึง กำหนดแนวทางร่วมกันในการควบคุมโรคในโรงงานและสถานประกอบการ โดยจะขอความร่วมมือโรงงานสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เตรียมจัดทำสถานที่กักกันในสถานประกอบการกรณีที่มีการติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการ และดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเข้าสู่มาตรการกักตัว โดยกำหนดมาตรการกำกับผู้ถูกกักกันตัวให้ปฏิบัติตามคำสั่งการกักกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการสำหรับรถรับส่งพนักงานของโรงงาน สถานประกอบการ ทั้งในและนอกจังหวัดให้จัดทำทะเบียนผู้โดยสารประจำวันของพนักงานเพื่อง่ายต่อการติดตามตรวจสอบกรณีเกิดการระบาดของโรค

นอกจากนี้ ยังกำหนดมาตรการตรวจติดตาม ประเมินสถานที่เสี่ยง โดยคณะกรรมการตรวจติดตามจะตรวจติดตามแคมป์คนงาน โรงงาน สถานประกอบการ เน้นจุดเสี่ยง คือ โรงอาหาร (พนักงานเปิดหน้ากากขณะรับประทานอาหาร) ห้องสุขา รวมทั้งบ้านพักพนักงาน ซึ่งขณะนี้ได้ตรวจติดตามและสุ่มตรวจหาเชื้อในแคมป์คนงานในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดลพบุรีแล้ว 13 แห่ง จาก 31 แห่ง และตรวจติดตามสุ่มตรวจหาเชื้อในสถานประกอบการที่มีพนักงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป จำนวน 30 แห่ง จาก 64 แห่ง นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้ปิดบริการสถานบันเทิงในจังหวัดลพบุรีต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 16-30 มิ.ย.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...