xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีเข้มคนนอกพื้นที่เข้าเขตต้องรายงานตัวทันที ล่าสุดติดเชื้อเพิ่มอีก 12 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี กำหนดให้แรงงานก่อสร้างจาก กทม.และปริมณฑล รายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคทันทีหากเดินทางเข้าพื้นที่ ลพบุรีติดเชื้อเพิ่มอีก 12 ราย

วันที่ (28 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 24/2564 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานก่อสร้างจาก กทม.และปริมณฑล โดยกำหนดให้คณะทำงานติดตามและชุดเคลื่อนเร็วระดับอำเภอและตำบล เฝ้าระวังติดตามการเข้าพื้นที่ของแรงงานก่อสร้างอย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ในพื้นที่ และแยกกักกันตัวเองในพื้นที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน และเข้ารับการสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบความเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19
พร้อมกับกำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้วยการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง เส้นทางเข้าออกของจังหวัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสายหลัก 2 จุด คือ บริเวณหน้าวัดศรีธรรมโสภณ (ขาเข้า) ถนนพหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี และบริเวณหน้าตู้ยามบางงา ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง ส่วนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองในเส้นทางคมนาคมสายรองในพื้นที่ต่างๆ ให้อำเภอพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เห็นชอบให้ปิดการเรียนในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-16 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในลักษณะ On-line On-air On-hand หรือ On-demand ตามความเหมาะสม เนื่องจากพบผู้ป่วยหลายรายมีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและยังพิจารณาการขยายเวลาการปิดสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ ลานเบียร์ ระยะเวลา 31 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 และกำหนดมาตรการสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติ แต่ห้ามการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ในขณะที่ลพบุรีระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย (รายที่ 449-460) เป็นเพศหญิง 8 ราย ชาย 4 ราย โดยผู้ป่วยอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรีทั้ง 9 ราย อำเภอสระโบสถ์ อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอพัฒนานิคม อำเภอละ 1 ราย โดยแยกเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 รายเดิมของ จ.ลพบุรี 8 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย และจังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 7 ราย โรงพยาบาลพัฒนานิคม 3 ราย และโรงพยาบาลท่าวุ้ง 2 ราย ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงสุดของจังหวัดลพบุรีคือ ที่อำเภอเมืองลพบุรี 224 ราย รองลงมาคือ อำเภอโคกสำโรง 56 ราย จังหวัดลพบุรีมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 สะสม 8,995 ราย ไม่พบเชื้อ 7,924 ราย พบเชื้อ 460 ราย รอผลตรวจ 661 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วรวม 392 ราย ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 64 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย

สำหรับการเข้าตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการบริษัทมินิแบ (โรงงานลพบุรี) ที่สำนักงานสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน จำนวน 507 ราย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 นั้น จะทราบผลตรวจในช่วงบ่ายวันนี้ โดยหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 จังหวัดจะประสานกับบริษัทเพื่อดำเนินการยกระดับการควบคุมโรคต่อไป ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวของสถานประกอบการเอง สามารถรองรับได้ 50 คน พบพนักงานติดเชื้อ จำนวน 11 ราย จากพนักงานทั้งหมด 13,000 คน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ากักตัว ณ สถานที่กักตัวของบริษัท จำนวน 13 คน
กำลังโหลดความคิดเห็น