xs
xsm
sm
md
lg

พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พว.เปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform ครู อาจารย์ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนในช่วงที่โรงเรียนเปิดสอนไม่ปกติ

วันนี้ (5 ก.พ.) ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดแถลงข่าวห้องเรียนออนไลน์ IAD Class Platform เพื่อการเรียนการสอนวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดย นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนก็ต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนตองมีการปรับตัวเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการเรียนรู้ พว.จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษา “ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class” เพื่อเป็นช่องทางให้ครูอาจารย์ที่สนใจได้ใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่โรงเรียนยังไม่สามารถเปิดการสอนได้ตามปกติ

“ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นแพลตฟอร์มด้านการเรียนการสอนที่ครู อาจารย์ และนักเรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ร่วมกันได้ รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอนของ พว.ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวางแผนการสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนได้เช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการเรียนแบบ active learning โดยใช้กระบวนการ GPAS 5 STEP และครูจะสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน ประเมินผลการเรียนและสื่อสารให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา” นายไพศาลกล่าวและว่า 

แพลตฟอร์มของ พว.จะเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่โรงเรียนที่จะได้รับสิทธิใช้ห้องเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ พว.จะต้องใช้แบบเรียนของ พว.ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ในระยะแรก พว.จะนำร่องการใช้แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ในทุกจังหวัด จังหวัดละ 20 โรงเรียน ขณะนี้ได้มีโรงเรียนสมัครเข้าใช้ครบทุกจังหวัดแล้ว แต่เพื่อให้บริการทางวิชาการอย่างทั่วถึง พว.จะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของ พว.ได้ทุกจังหวัด หรือติดต่อโดยตรงที่ พว. โทร.0-2243-8000 ต่อ 6405-8 โดยพว.จะทำการพัฒนาให้ห้องเรียนออนไลน์ IAD Class เป็นห้องเรียนออนไลน์แบบ Realtime ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการศึกษาวิถีใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป

ด้าน ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พว. กล่าวว่า ทุกวันนี้เราก้าวสู่วิถีใหม่ โลกการเรียนรู้ก็เป็นการเรียนรู้วิถีใหม่ แม้จะมีความพยายามให้การเรียนรู้กลับไปสู่วิถีเก่า แต่ชีวิตจริงโลกของอนาคตเป็นโลกยุคดิจิทัลเราจะต้องเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็กจะอยู่ที่ไหน มีศักยภาพแบบไหนก็ตามถ้าเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ สามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และสามารถเรียนรู้ได้ เขาสามารถที่จะปรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ได้

ดังนั้น ถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ได้แล้ว และตอนนี้มั่นใจว่าแพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ของ พว.เป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ เพราะมี content ที่อยู่ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ GPAS 5 STEP ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้แบบ active learning
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น