xs
xsm
sm
md
lg

ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางรองรับนมพาสเจอร์ไรซ์ สหกรณ์โคนมฯ ในช่วงปิดโรงเรียนจากสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - ยังไม่มีข้อสรุปหลัง จ.ประจวบฯ ประชุมหาแนวทางรองรับนมพาสเจอร์ไรซ์ ของสหกรณ์โคนมฯ ในช่วงปิดโรงเรียน จากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (9 ม.ค. ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ในพื้นที่ประจวบฯ พร้อมด้วยนายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก นายนนทะชัย โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-และภาคตะวันตก

เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากเมื่อวันที่ 8 ม.ค.64 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค.ภาคใต้ และ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อระบายน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี ที่ล้นระบบรวมวันละ 40 ตัน เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นนมยูเอชที แล้วขายคืนให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ในราคาหน้าโรงงาน กล่องละ 7 บาท เพื่อนำไปบริหารจัดการจำหน่ายเอง โดย อ.ส.ค.สามารถรับน้ำนมดิบได้ถึงวันที่ 15 ม.ค.64


สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมที่จะผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งหากยังคงไม่สามารถจำหน่ายได้หลังวันที่ 15 ม.ค.64 นี้ เนื่องมาจากคำสั่งปิดสถานศึกษาใน 28  จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจะเป็นปัญหาต่อทางสหกรณ์โคนมอีก

อย่างไรก็ตาม ทางผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการสะท้อนปัญหาในที่ประชุมเกี่ยวกับนมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีระยะเวลาเก็บรักษาได้ไม่นาน  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อและมอบให้โรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนจะทำให้ยากต่อการบริหารจัดการในช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงของการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หากนัดผู้ปกครองมารับก็จะทำให้เกิดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก


ขณะที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนบางรายอาจไม่สะดวกที่จะมารับก็จะทำให้เกิดปัญหานมเน่าเสียได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องการนมกล่องยูเอชทีที่สามารถเก็บรักษาได้นานหลายเดือน แต่ทาง อ.ส.ค.ไม่สามารถที่จะรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คเข้าสู่กระบวนการผลิตนมยูเอชทีได้ทั้งหมด

โดยในที่ประชุมใช้เวลาหารือนานกว่า 2  ชม. ยังคงไม่ได้ข้อสรุป รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้นัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทุกแห่งใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.64 โดยจะสำรวจว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่จะสามารถรับนมพาสเจอร์ไรซ์ซึ่งจัดซื้อโดยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนได้ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น