xs
xsm
sm
md
lg

อ.ส.ค.เลื่อนจัด “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ด่วน อ.ส.ค.เลื่อนจัด “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 อ.ส.ค.สนองนโยบายรัฐบาลและห่วงความปลอดภัยประชาชน ประกาศเลื่อนการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย   

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ตามที่ อ.ส.ค.มีแผนจะจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ที่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทยระหว่างวันที่ 8-17 มกราคม 2564 นี้ ณ บริเวณฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีนั้น 
    


แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่แพร่ระบาดในวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่การจัดงานคือจังหวัดสระบุรีได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสุดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง อ.ส.ค. โดยเฉพาะความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียง จึงขอเลื่อนการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2564 ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น