xs
xsm
sm
md
lg

พิษโควิด-19 พบนมโรงเรียนค้างสต๊อกเกือบ 5 แสนถุง รอวันทิ้งหลังโรงเรียนต้องปิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประจวบคีรีขันธ์ - ปัญหาของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากการปิดสถานการศึกษาในช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 ส่งผลให้นมโรงเรียนต้องหยุดชะงักทันที ขณะที่นมค้างอยู่ในสต๊อกห้องเย็นต่างๆ รวมเกือบ 5 แสนถุง

ความคืบหน้ากรณีน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 6 แห่งในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ที่ผ่านมาต้องทิ้งน้ำนมดิบที่เกินปริมาณไปกว่า 250-300 ตัน เพื่อให้รับน้ำนมดิบใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี หลังจากเกิดปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่สอง และมีประกาศปิดสถานการศึกษาในพื้นที่ 28 จังหวัดไปอย่างน้อย 1 เดือน 

โดยส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี ได้รับผลกระทบเกิดปัญหาน้ำนมดิบล้น และสต๊อกของสกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คที่ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ (นมโรงเรียน) ต้องหยุดผลิตชั่วคราว และวานนี้มีการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ช่วยเหลือดำเนินการรับน้ำนมดิบจากสหกรณ์ไปช่วยผลิตบรรจุกล่อง แต่ทาง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ระบุว่า ไม่สามารถดำเนินตามที่ร้องขอได้ โดยจะส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน

ล่าสุด วันนี้ (7 ม.ค.) นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-ภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-ภาคตะวันตก ตลอดจนสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด และสหกรณ์โคนม ชะอำ-ห้วยทราย จำกัด ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อีกครั้ง และยื่นข้อเรียกร้องอีกฉบับให้ช่วยเหลือต่อปัญหาน้ำนมดิบที่ล้นของพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มารับหนังสือ ในขณะเดียวกัน วันนี้ทางสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ยังได้ทิ้งน้ำนมดิบเพิ่มเติมอีก และเดินทางไปยื่นหนังสือให้นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่มีน้ำนมดิบเกินอยู่วันละ 35-40 ตันและไม่มีทางระบายออกไป

อย่างไรก็ตาม นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-ภาคตะวันตก พร้อมด้วย นายนนทะชัย โนนพุทธา ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้-ภาคตะวันตก ได้นำสื่อมวลชนเดินทางไปยังโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้-ภาคตะวันตก จำกัด ตามโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) โดยในช่วงนี้ต้องงดผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์สำหรับโรงเรียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่า ที่นี่ในห้องเย็นของโรงงานมีสต๊อกนมที่ผลิตแล้วไม่สามารถส่งไปโรงเรียนต่างๆ ได้รวมแล้วถึง 74,350 ถุง ซึ่งเป็นนมที่ผลิตเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และมีการประกาศปิดสถานการศึกษาในวันที่ 4 มกราคม ทำให้นมจำนวนนี้ไม่สามารถระบายออกไปได้

เนื่องจากเป็นนมโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารเสริมเท่านั้น และนมเหล่านี้ที่อยู่ในถุงมีระยะเวลา 10 วันเท่านั้น ตามาตรฐาน อย. หลังจากนั้นจะต้องนำไปทำลายทิ้งต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าข้อมูลของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 14,000 ถุง สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 171,625 ถุง และสหกรณ์โคนม ชะอำ-ห้วยทราย จำกัด มีนมโรงเรียนค้างสต๊อก 200,000 ถุง รวมทั้งหมด 459,975 ถุง

หากปล่อยปัญหาไว้ต่อไป และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เข้ามาแก้ไขก็จะส่งผลกระทบทำให้สหกรณ์โคนมในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ไม่สามารถรับน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ก็จะกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตามมา ตอนนี้ทางสหกรณ์โคนมแต่ละแห่งยังคงต้องพยายามรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม แต่ในแต่ละวันน้ำนมดิบที่เกินอยู่ 35-40 ตัน/วัน ต้องทยอยทิ้งไป อีกทั้งโรงงานที่ผลิตนมพาสเจอร์ไร นมโรงเรียนก็หยุดการผลิตแล้วเพราะมีสต๊อกค้างเป็นจำนวนมาก รอวันหมดอายุและนำไปทำลายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าความเสียหายนมโรงเรียนค้างสต๊อก 459,975 ถุง กว่า 3,026,635 บาท

ทั้งนี้ มีรายงานว่าบ่ายวันนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน และเรียกผู้บริหารของ อ.ส.ค.เข้าพบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนมดิบที่เกินอยู่ โดยในวันพรุ่งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ที่กำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จะลงมาหาแนวทางแก้ปัญหาให้แก่สหกรณ์โคนมประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ในช่วงเวลา 10.00 น.ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น