xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯลำปาง เข้มสกัดโควิดระลอกใหม่ สั่งตรวจคนขับรถส่งสินค้าจาก จว.เสี่ยง ทุกราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำปาง - ผวจ.ลำปาง เรียกประชุมกรรมการโรคติดต่อฯด่วน ก่อนคลอดมาตรการสกัดโควิดฯระลอกใหม่ สั่งเก็บตัวอย่างคนขับรถนำสินค้าจากจังหวัดเสี่ยงทุกราย ย้ำคนไปเที่ยวหรือไปซื้อของพื้นที่เสี่ยงกลับมาไม่สบายใจขอตรวจได้


วันนี้ (20 ธ.ค.) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นการภายในและเร่งด่วน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อวางมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ผู้ว่าฯหมูป่า ระบุว่า ด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทางส่วนกลางได้แจ้งมาว่า..หากใครไปท่องเที่ยวหรือไปซื้ออาหารทะเล ในจังหวัดที่เป็นข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 63 เป็นต้นมา สามารถประสานเพื่อเข้ามาเก็บตัวอย่างได้ และหลังจากนี้ จะได้ออกประกาศจังหวัดอีกครั้ง ว่า ผู้ประกอบการทุกรายที่ไปซื้อสินค้า หรือไปท่องเที่ยวในจังหวัดดังกล่าวที่ไม่มั่นใจ ก็ให้แจ้งมาได้เพื่อให้ทาง จนท.ไปเก็บตัวอย่างตรวจ จะได้สบายใจทั้งตัวเองและทุกคนในจังหวัดลำปางด้วย

และทุกเย็นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้เริ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว คือ จะมีการออกตรวจสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หรือที่ออกนอกพื้นที่ไปหลายวัน ให้ผู้ประกอบการแจ้งกับทางราชการทราบเพื่อจะได้เข้าไปเก็บตัวอย่าง เพื่อความมั่นใจกับพี่น้องประชาชน หากใครไม่แจ้ง และภายหลังที่มีการสอบสวนโรคแล้ว ปรากฏว่า ไปข้ามแดนหรือใดๆ ก็ตามทุกส่วนต้องรับผิดชอบ

ที่สำคัญคือ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 100% หากมีการสวมหน้ากาก 100% คาดว่า จะมีโอกาสติดเชื้อไม่ถึง 5% และหากมีการส่งสินค้าจากพื้นที่วิกฤตเข้ามาในจังหวัดลำปาง ทางราชการจะขออนุญาตตรวจและเก็บตัวอย่างผู้ขับรถที่เข้ามาด้วย


หลังจากประชุมเสร็จได้มีประกาศจังหวัดลำปาง 2 ฉบับ คือ เรื่องการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแจ้งแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน 4 ข้อคือ

1. ให้อำเภอใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่ ระดับตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัย ให้ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการสาธารณสุข หากมีการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละระดับ สอดส่องและเพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราสถานประกอบการขนาดเล็กที่อาจมีแรงงานต่างด้าว หรือสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

3. ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และฝ่ายความมั่นคง ตรวจสอบสถานประกอบการในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สำหรับอำเภอให้ชะลอการพิจารณาอนุญาตการเล่นการพนัน เช่น บ่อนไก่ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นแหล่งระบาดของโรคได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากมีการลักลอบเล่นการพนัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายสูงสุดในการบังคับใช้

4. ขอให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด หากพบว่าไม่มีการดำเนินการ จังหวัดจะได้ใช้อำนาจในการสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข หากไม่มีการดำเนินการจะดำเนินการกับผู้ที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป และหากมีการดำเนินการไปโดยผิดหลักกระบวนการของสาธารณสุข และปรากฏภายหลังว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ผู้จัดกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น