xs
xsm
sm
md
lg

พ่อเมืองเชียงใหม่สั่ง"ทีมโควิดหมู่บ้าน"เฝ้าระวังพื้นที่ พบคนจากพื้นที่เสี่ยงรีบแจ้งทันที

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงความคืบหน้า กรณีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมกว่า 600 รายแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้ทางอำเภอเน้นย้ำให้ทีมโควิดหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองบุคคลต่างด้าว และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หากพบว่าเป็นบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาด ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตามลำดับชั้น จนถึงนายอำเภอ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคต่อไป

ขณะเดียวกัน ให้เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากทางเลือก รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งเน้นย้ำสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนลงทะเบียนเข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"

นอกจากนี้ ให้ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด และเฝ้าระวังบุคคลต่างด้าว และบุคคลอื่นที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย ให้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในพื้นที่ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าทำการตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดต่อไป