xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ตร.เรียกถกด่วน! วางแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งปชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมีการตรวจพบประชาชนและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 500 รายนั้น วันนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการด่วนเรียกประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสั่งสรุปสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 โดยการเข้าควบคุมพื้นที่ร่วมกับหน่วยปฏิบัติอื่นๆ ในการสกัดกั้นการเข้า-ออกของบุคคลที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค การสอบสวนโรค และการตรวจหาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ

โดยเนื้อหาการประชุม ได้แก่ การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวม สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีข้อห่วงใยอย่างยิ่ง ทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนและกำลังพลตำรวจ โดยได้สั่งการในหัวข้อหลักๆ 3 ประเด็น ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติและการบริหารเหตุการณ์ ความพร้อมด้านกำลังพล และความพร้อมด้านงบประมาณ

โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ เตรียมความพร้อมในด้านการบริการประชาชน โดยการให้จุดบริการต่างๆ ที่จะต้องสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน เช่น ห้องรับแจ้งความ ฯลฯ ให้ดำเนินการตามมาตรการในช่วงโควิดอย่างเข้มข้น โดยให้สำนักงานแพทย์ใหญ่เป็นหน่วยหลักในการสำรวจความพร้อม และให้พื้นที่อื่นๆ ประสานงานกับสาธารณสุขพื้นที่ร่วมสำรวจ

สำรวจข้อมูลกำลังพล อุปกรณ์-วัสดุทางการแพทย์ ที่จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ หน้ากาก เจลล้างมือ น้ำยา
สำรวจความพร้อมของสถานที่ราชการ ยานพาหนะ และที่พักตำรวจ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค

ในการออกคำสั่งทางราชการต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิทธิกำลังพลให้ดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ให้ทุกกองบัญชาการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบว่ามีสถานที่เสี่ยงใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมนุมหรือโรงงาน ศึกษาวงจรชีวิตของแรงงานพม่า เช่น การเดินทางของแรงงานไปตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัดชายแดนภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง และราชบุรี โดยให้ปรึกษาหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเตรียมการณ์ในด้านการสำรวจและการตั้งจุดสกัด หากทางรัฐบาลมีการยกระดับสถานการณ์ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าควรตั้งจุดตรวจ จะได้สามารถพิจารณาดำเนินการได้ทันที

การจราจรบางเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความจำเป็นจะต้องตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมโรค

ให้ระดับผู้บังคับการและรองผู้บังคับการออกไปตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง และหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานทางโทรศัพท์ทันที

ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติงดการจัดงานปีใหม่ หรืองานรื่นเริงที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตำรวจพร้อมเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของจังหวัด และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการควบคุมป้องกันโรคแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้