xs
xsm
sm
md
lg

กาฬสินธุ์ผุดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาตอซังข้าว มุ่งรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งแรกของจังหวัด ไถกลบตอซังแทนการเผาเพื่อรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณทุ่งนาบ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านปลอดการเผา จ.กาฬสินธุ์ เพื่อสร้างต้นแบบ Kalasin Smart Green Village และรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 โดยมี นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พันเอก สุรชัย การปลูก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กอ.รมน.กาฬสินธุ์ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต.ธัญญา ร่วมกันเปิดงาน


จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรเกษตรกรต้นแบบปลอดการเผา มอบป้ายหมู่บ้านปลอดการเผา สาธิตการไถกลบตอซัง การฉีดพ่นน้ำหมักย่อยสลายตอซัง และการเพิ่มมูลค่าจากฟางด้วยการอัดก้อน ทำปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งการเปิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ วาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ (Smart Green City) มุ่งสู่จังหวัดผลิตอาหารปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศภายในปี 2567 ก่อนนำชาวบ้านฉีดสาร EM ในแปลงนาสาธิตเสร็จแล้ว จากนั้นได้ขับรถไถนาเพื่อกลบตอซังข้าว หลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ของเกษตรกร และเป็นรอยต่อของการผลิตข้าวนาปรังที่ต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้รณรงค์ลดการเผาตอซังหลังเกี่ยวข้าวเพื่อลด PM 2.5 และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอกมลาไสยเป็นอำเภอต้นแบบปลอดการเผามาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 จนกระทั่งประสบความสำเร็จมีเกษตรกรให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการปลอดการเผาจำนวนมาก

“การไถกลบตอซังสามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีอันตราย และเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน จนจังกวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเป็นแห่งแรกของจังหวัด” นายทรงพลกล่าว


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...