xs
xsm
sm
md
lg

จ.ขอนแก่นเดินหน้า MOU จัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จ.ขอนแก่น ผนึกภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่าย พร้อมลงนาม MOU โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังให้ทุกหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม


วันนี้ (25 พ.ย.) ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสานพลังกลไกภาคีเครือข่าย และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2 โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.ขอนแก่น) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ปฐมวัย นักเรียน ร่วมงานกว่า 400 คน

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมเด็กปฐมวัยได้รับการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีและมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา ตลอดจนสร้างกลไกเพื่อส่งต่อข้อมูลให้เกิดการดูแลให้เด็กอยู่ในระบบจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

รวมทั้งเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบศึกษาอีกครั้ง หรือได้รับการพัฒนาฝีมือ ทักษะอาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ โดยใช้พื้นที่จังหวัดเป็นฐานเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสร้างกลไกขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลและความร่วมมือทางวิชาการ อาศัยพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยปี 2562 ปีที่ 1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เป็นเลขานุการหลักในการรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 5,500,000 บาท

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

นางพรณี สึมิ ประธานกรรมการ บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลการดำเนินงาน สามารถช่วยเหลือเด็กปฐมวัย รายละ 800 บาท จำนวน 1,872 ราย เด็กและเยาวชนนอกระบบ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 2-21 ปี ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 178 ราย รายละ 4,000 บาท เงินช่วยเหลือโควิด รายละ 600 บาท จำนวน 1,580 ราย รวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,032,600 บาท และในปี 2563 ปีที่ 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นเป็นเลขานุการหลักในการรับทุนสนับสนุน จำนวน 11,204,470 บาท

มหกรรมสานพลังฯ ครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 2 ขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานทุกสังกัดได้ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนโครงการเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 347 หน่วยงาน
ด้านนางพรณี สึมิ ประธานกรรมการบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท โตเกียว มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนยากจนแต่มีความกตัญญ วันนี้ได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามามอบให้แก่โรงเรียนมาร่วมงาน จำนวน 1 คัน เพื่อเอาไว้ใช้ให้เด็กนักเรียนได้ขับขี่มาเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางบริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดหลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเปิดรับตัวแทนร้านซ่อมและเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 เงินทุนหมุนเวียน 200,000 บาทสำหรับผู้สนใจ หลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของจังหวัดขอนแก่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...